Hopp til hovedinnhold

I Ålgård utenfor Stavanger kjører det nå selvkjørende busser på veiene. Gjennom EU-prosjektet Fabulos er Halogen med og piloterer dette helt nye transporttilbudet.

Hvordan fungerer autonome busser når de både skal kjøre i rolige, landlige omgivelser, men også i tett trafikkerte, urbane strøk med mange biler, syklister og gående? Hvordan tar innbyggerne bussene i bruk? Hvilke teknologiske muligheter og utfordringer støter man på?

Dette er noen av spørsmålene vi jobber for å besvare i prosjektet Fabulos - et forskningsprosjekt som er finansiert som en del av EUs rammeprogram Horisont 2020. Sammen med Mobility Forus, Spare Labs og Rambøll, har Halogen lansert et kollektivtilbud bestående av to selvkjørende busser som tar reisende fra Ålgård sentrum til badeplassen ved Fjermestadvannet - et område i Gjesdal kommune med begrenset kollektivtilbud.

- Jeg har fått positive tilbakemeldinger på den imøtekommende fremtoningen til de autonome kjøretøyene. Barna i området kobler med designet, sa ordfører i Gjesdal kommune, Frode Fjeldsbø under åpningen av det nye kollektivtilbudet.

Tjenesten inkluderer også HentMeg-bil i samarbeid med kollektivselskapet Kolumbus. Begge tjenestene er integrert i reiseplanleggerne til Entur og Kolumbus, og er dermed en fullverdig del av kollektivtransporttilbudet.

Halogen har fasilitert prosessen gjennom alle fasene, og bidratt med tjenestedesign, konseptutvikling, rådgivning, grafisk design og webdesign. Vi har redigert og designet møtepunktene til tjenesten, med mål om å gjøre tjenesten til en god og inkluderende opplevelse for befolkningen generelt, og de yngste spesielt.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21