Bufdir Foreldrehverdag | Halogen Hopp til hovedinnhold
Prosjekt

Foreldrehverdag.no

Kunde
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bedre hverdag for foreldre og barn

Foreldrehverdag.no hjelper foreldre til å forstå barna sine bedre. Gjennom tjeneste- og opplevelsesdesign har Bufdir nådd ut til 1/3 av alle norske barnefamilier.

Det finnes ikke to like barnefamilier i Norge. Så hvordan kan man kommunisere med alle sammen på en gang? Sammen med Halogen har Bufdir klart akkurat det gjennom tjenesten Foreldrehverdag.no.

Gjennom en rekke korte filmer, praktiske oppgaver og tekster med mer dyptgående tilnærming møter Foreldrehverdag.no forskjellige foreldres ulike behov. Alt innholdet er basert på god historiefortelling og tar utgangspunkt i barnets perspektiv.

For å treffe foreldre i hele landet, har Bufdir og Halogen lagt vekt på å treffe følelser som de fleste foreldre kan kjenne deg igjen i. Tjenesten skal inspirere foreldre til å se barnet sitt best mulig. Gjennom godt innhold, er målet med Foreldrehverdag.no å skape refleksjon hos og mellom foreldre. Disse refleksjonene blir til verktøy man kan bruke i hverdagen med barn.

Tjenesten skal motivere foreldre til å skaffe seg ny kunnskap og gi dem gode verktøy. Målgruppen er alle foreldre med barn fra 0–18 år uten særskilte behov. Målet er å bygge en tjeneste som blir besøkt, referert til og husket både før noe oppstår og når man trenger støtte og råd.

En ny versjon av tjensten lanseres vår 2018 i offentlig kanaler. Der kan skoler og barnehager bruke den som diskusjons-/opplæringsverktøy til foreldremøter.

Kontinuerlig innsikt og testing

Sammen med Bufdir intervjuet Halogen foreldre og veiledere fra Bufdirs kurstilbud. Gjennom de tre siste årene har vi jobbet tett på fagspesialister og foreldre selv for å bli kjent med deres utfordringer. Designerne gjennomførte deltakende observasjon under foreldreveiledning og gjennomførte flere workshoper med Bufdir-ansatte som jobbet med foreldreveiledningsprogrammet. Denne første fasen endte i en konseptplan der den digitale løsningen ble utformet.

Brukertesting skulle vise seg helt avgjørende for tjenestens suksess. Kvalitative dybdeintervjuer og kvantitative spørreundersøkelser og brukertester gjennom hele prosessen ga prosjektgruppen verdifull kunnskap om hvordan tjenesten og innholdet burde utformes.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21