Hopp til hovedinnhold

– Vår viktigste jobb er å passe på at operatøren ikke drukner i informasjon

En endeløs strøm av ny teknologi er ikke nødvendigvis godt nytt for operatører og beslutningstakere. Halogen jobber med å prioritere informasjon, dempe støy og rydde i data for å skape den ultimate situasjonsforståelsen.

Operatører i kritiske operasjoner prosesserer store mengder informasjon, gjerne under sterkt press. Digitalisering gjør at vi har tilgang på uendelig mye data, og det kan bety trøbbel for en operatør som skal ta beslutninger raskt og presist.

– I Halogen er målet vårt å skape den ultimate situasjonsforståelsen i kritiske operasjoner. Enten man opererer fra ubåt, i et luftvernsystem eller fjernstyrer en skarp operasjon fra en bunker, er vår jobb å sørge for at operatøren har riktig informasjon til riktig tid: Ikke for mye, ikke for lite, ikke for tidlig, ikke for sent. Målet vårt er å skape den ultimate situasjonsforståelsen, forklarer Simen Tronrud.

Tronrud er tidligere offiser i ubåtvåpenet, og jobbet ti år i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) før han begynte som rådgiver i Halogen i 2020.

Halogen er ledende i Norge på design for sikkerhetskritiske miljøer, for eksempel innenfor forsvar, offshore energiproduksjon og luftfart. Det handler om å bygge bro mellom teknologi og brukere, og å forstå hvilken helhet en enkeltoperasjon inngår i.

– Vi designer de fysiske omgivelsene og grensesnittene som operatørene bruker i sitt arbeid. Men vi utvikler også helhetlige operasjonsfilosofier og konsepter som omfatter hele arbeidsstrømmer, fra førstelinje til beslutningsstøtte på strategisk nivå.

Håndtegnede skisser av operatører og grensesnitt
Halogen kombinerer ingeniørfag med design, psykologi og human factors i utviklingen av grensesnitt for menneske/maskin-interaksjon. Illustrasjon: Halogen

Bygger for operatører som ikke er født ennå

Sammen med KDA, FFI og Ubåtvåpenet har Halogen utviklet et tidlig konsept for kontrollrommet til de nye ubåtene av typen 212CD, som bygges av thyssenkrupp Marine Systems. Arbeidet innebærer at både oppdragsgivere og designere må tenke helt nytt.

– Mange av operatørene vi designer løsninger for, er jo ikke født ennå! For å tenke oss hva deres behov vil være, bruker vi kompetanse fra human factors, fremtidsstudier og menneske/maskin-interaksjon. Vi prøver å avdekke hva som ikke kommer til å endre seg og hva vi må ta høyde for at vi ikke vet at vi ikke vet. Hverken menneskene eller havet kommer til å oppføre seg veldig annerledes om 30 år, for eksempel, samtidig som at teknologien og de digitale mulighetene antakelig vil være radikalt annerledes enn i dag, forklarer Tronrud.

Jo mer avansert teknologi vi får mellom hendene, jo viktigere er det å forstå menneskets plass i loopen, mener Tronrud:

– Vår viktigste jobb er å passe på at operatøren ikke drukner i informasjon, men at mengdene med data kan danne et godt situasjonsbilde, slik at man raskt kan ta gode og riktige beslutninger, sier han.

Menneskesentrert design handler om å utvikle løsninger med utgangspunkt i hva mennesker er best på, og hva vi bør få hjelp av teknologi til å bli enda bedre på.

– Den beste tilbakemeldingen vi fikk, var fra en opplæringsoffiser som mente at den nye løsningen gjorde opplæringsjobben hennes 100 ganger enklere.

Bojana Petkov
Designer, Halogen
3D-visualisering av kontrollromkonseptet med operatører og skjermer
Halogen har utviklet et tidlig konsept for kontrollrommene på Norges nye ubåter. Illustrasjon: Halogen/FFI
Tre designere snakker sammen bak skjermer.
Halogen er ledende i Norge på design for sikkerhetskritiske miljøer. Foto: Morten Brakestad

Mer enn halverte opplæringsjobben

En av de viktigste gevinstene av å utvikle kontrollrom og grensesnitt med utgangspunkt i operatørens behov, er at de ferdige produktene blir intuitive for brukerne. I tillegg til å redusere risikoen for menneskelige feil, reduserer dette behovet for opplæring kraftig, noe som er svært verdifullt i Forsvaret, der det stadig er nye operatører som skal læres opp.

– Da vi utviklet den nye versjonen av Air Defence Console sammen med KDA, begynte vi helt fra scratch, bokstavelig talt med blanke ark. Ingen teknologi, ingen eksisterende løsning, bare åpen kommunikasjon om operatørens behov for å utføre jobben på best mulig måte, forteller Bojana Petkov, sivilingeniør og designer i Halogen.

I et tverrfaglig team, med psykologer, ingeniører og designere, jobbet de seg steg for steg fram mot et helt nytt konsept – hele tiden skulder ved skulder med operatørene. Metoden bar frukter, kan Petkov fortelle:

– I den ferdige løsningen er informasjonen prioritert og plassert der operatøren trenger at den skal være. Arbeidsflatene er tilpasset arbeidsflyten deres. Den beste tilbakemeldingen vi fikk, var fra en opplæringsoffiser som mente at den nye løsningen gjorde opplæringsjobben hennes 100 ganger enklere.

Operatørene forstår systemet raskt, og kan operere det selvstendig etter kort tid. Dette er viktig, fordi mange av dem bare har 1-2 års engasjement eller enda kortere operativ tid i forbindelse med øvelser.

– Halogens ekspertise og kompetanse kompletterer vår egen. Samarbeidet gjør at vi kan dekke våre kunders behov enda bedre i fremtiden.

Stian Kjensberg
Director Sales and Business Development, Thales Norway

Brukerforståelse for sikker kommunikasjon

Thales Norway skaper sikre kommunikasjons- og kryptoløsninger for Forsvaret og norske myndigheter. Halogen støtter selskapet med brukersentrisk innovasjon og design. I praksis handler det om å forstå brukernes behov og omsette denne forståelsen til løsninger med stor nytteverdi.

– Vår ambisjon er å levere sikre kommunikasjons- og kryptoløsninger som gir mest mulig operativ effekt for Forsvaret og våre internasjonale kunder, for eksempel NATO, sier Stian Kjensberg, direktør for forretningsutvikling, salg og marked i Thales Norway.

For å oppnå den ambisjonen, har Thales Norway inngått et strategisk samarbeid med Halogen, som bidrar med brukerorientert kommunikasjon og produktutvikling.

– Halogens ekspertise og kompetanse kompletterer vår egen. Samarbeidet gjør at vi kan dekke våre kunders behov enda bedre i fremtiden, sier Kjensberg.

Det digitale kan aldri måle seg med det menneskelige

Den digitale utviklingen har en enorm hastighet. Vi har allerede autonome fly, skip og busser i trafikk i dag, og vil få stadig flere selvkjørende enheter blant oss i årene som kommer. Det er ikke problemfritt, mener Simen Tronrud.

– Jo mer avansert teknologi vi får mellom hendene, jo viktigere er det å forstå menneskets plass i loopen. Vår viktigste jobb er å passe på at mengdene med data kan bli til et godt oversiktsbilde som danner grunnlag for gode og riktige beslutninger, forklarer han.

Digitalisering hander først og fremst om å forstå menneskelige behov. Foto: Morten Brakestad
Halogen er eksperter på å utnytte både menneskelige og teknologiske kvaliteter. Foto: Morten Brakestad

I følge Tronrud vil digital teknologi aldri kunne måle seg med menneskets ekstremt finkalibrerte evne til å vurdere en kompleks situasjon med mange ukjente og etisk vanskelige problemstillinger. På samme måte vil mennesker aldri kunne måle seg med datamaskiners regnekraft og evne til å analysere enorme mengder data. Nøkkelen ligger i å trekke det beste ut av begge verdener.

– Vi må bygge mer intuitive løsninger som gir bedre oversikt og begrenser kognitiv last, der vi trekker på styrkene til både mennesker og teknologi, sier han.

Tronrud ser mange tilfeller av at gode operatører kompenserer for dårlige systemer. Slik skal det ikke være:

– Vi må få menneske/maskin-balansen riktig, slik at vi bruker digital teknologi til å gjøre menneskene enda bedre i jobben de er satt til å gjøre. Målet er at de skal bruke mindre tid på å knote i vanskelige systemer, og mer tid og energi på det de skal, nemlig å ta gode beslutninger i vanskelige situasjoner. Det handler i bunn og grunn om strukturert informasjon og god situasjonsforståelse som dekker operatørens behov.

Ønsker du å bli kontaktet av oss for mer informasjon? Fyll inn din epostadresse her!