Hopp til hovedinnhold

Målet med Kongsberg Digitals digitale tvilling er å endre energisektoren. Halogen bidrar som strategisk utviklingspartner for å gjøre operasjoner smartere, tryggere og mer effektive.

Kongsberg Digital (KDI) jobber for å endre arbeidsprossene til flere kunder i energisektoren. KDI inviterte Halogen med til å bli strategisk partner i utviklingen av Kognitwin, deres egen løsning for digital tvilling. Halogen var med gjennom hele prosessen; fra å utvikle en helhetlig visjon for produktet og synliggjøre verdien, til å levere et skalerbart, digitalt produkt i form av en Software as a Service-modell (SaaS).

Smartere, tryggere, mer effektivt

Fysiske industrielle installasjoner er svært komplekse med store mengder data lagret i forskjellige systemer. Kunnskapen er ofte avgrenset til ulike siloer innad i organisasjonen. Dette fører til at de forskjellige aktørene mangler felles forståelse for situasjonen, noe som igjen påvirker både arbeidsflyten og sikkerheten i operasjonene.

Den digitale tvillingen, som er en fullstendig digital representasjon av det fysiske produktet, gir forbedret situasjonsforståelse og informasjonsflyt og gjør det mulig å jobbe bedre og smartere.

Forstå verdien for aktørene

Halogen jobber med KDI på en integrert og smidig måte, på alle nivåer i organisasjonen: salg, kommunikasjon, produktstrategi og utvikling. Vi er involvert i alle fasene i produktutviklingen, fra å avdekke verdi og forstå spesifikke brukerbehov, til å designe og teste brukergrensesnitt.

I prosessen er designerne i kontakt med flere interessenter for å forstå hva som er verdifullt for dem i deres kontekst. Vi designer interaksjonsfilosofier og produktfunksjonalitet på en rask og iterativ måte.

Transformasjon av energisektoren

Kognitwin er allerede i bruk, og effektiviserer mange arbeidsprosesser. Den digitale tvillingen bidrar til å redusere tiden som brukes på å justere prosessen underveis og tilrettelegger for at kunnskapen flyter bedre på tvers av organisasjonene.

KDIs endelige mål er å bli en viktig aktør i transformasjonen av energiindustrien. Halogen er en viktig samarbeidspartner for å nå dette målet.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21