Hopp til hovedinnhold

Halogen er stolt over å bistå forskerne i prosjektet FoodProFuture med å forstå fremtidens brukerbehov, utforske innovasjonsmuligheter og avdekke markedspotensialer for plantebasert mat.

I 2050 kommer vi til å trenge 265 millioner mer protein for å fø verdens voksende befolkning. I tillegg til å produsere nok, må matindustrien også produsere bærekraftig. Økt bruk av plantebaserte proteiner, basert på ressurseffektiv råvareproduksjon med lavt miljøavtrykk, er en lovende løsning.

FoodProFuture er et stort, norsk forskningsprosjekt som skal utvikle en kunnskapsplattform for omdannelse av råmateriale fra planter til god, sunn og attraktiv mat, full av proteiner. Hensikten med forskningen er å sette norsk landbruk og matindustri i stand til å produsere plantebaserte matalternativer bærekraftig og til høy kvalitet.

Designprosessen bringer aktørene sammen

Halogen bidrar i arbeidspakke fem av FoodProFuture. Målet er å forstå holdninger, barrierer og behov knyttet til økt omsetning og forbruk av plantebasert mat blant kunder, industri, detaljhandel og leverandører av mattjenester.

Ved hjelp av designmetode fasiliterer Halogen samarbeid der vi bruker samskapingsverktøy og innovasjonsteknikker for finne løsninger på utfordringer knyttet til bærekraftig matproduksjon. Dette er en ny tilnærming i forskningsprosjekter.

– Jeg vil beskrive samarbeidet med Halogen som profesjonelt, strukturert, tydelig i kommunikasjon, engasjerende, involverende og gøy, sier dr. Antje Gonera i FoodProFuture, prosjektet.

Hun mener designerne øker sjansen for at forskningen blir oversatt til reelle innovasjonsmulighter.

– Designerne bidrar til forskningen på en måte som forbedrer samarbeid på tvers av fag. Gjennom fasilitering av workshops, visualiseringer og bygging av prototyper, gjør de at forskningen blir mer tverrfaglig, interaktiv og konkret.

En kunnskapsplattform for å omdanne råmateriale fra planter til god, sunn og attraktiv mat, full av proteiner

Dystopisk, utopisk og enda lengre

Gjennom scanriobygging i samskapende workshops, har Halogen utviklet planer, visualiseringer og prototyper som hjelper prosjektet med å sette retning for iversetting og verdiskaping knyttet til bærekraftige, fremtidige matprodukter.

De fire scenariene beskrevet i prosjektet er vist i illustrasjonen under. Du kan lese mer om dem i rapporten Four Plausible Futures of Food, publisert i mai 2020.

Matrse med de fire mulige scenarioene. Kilde: FoodProFuture / WP5

Partnere i prosjektet

Akademiske partnere: NMBU, Nofima, NIBIO, Østfoldforskning, NTNU, SIFO, NLR, SP (SE), JTI (SE), LUKE (FI), VTT (FI), CSGA (F), UFT (BG), AgriAnalyse.

Næringsliv og NGO-er: Orkla Foods, HOFF, Mills, Gartnerhallen, BAMA, AM Nutrition, Halogen, Hozokawa (DE), Norsk Matraps SA, Borregaard, Skala AS

Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådets BIONÆR-program, med prosjektnummer 267858.

Les mer på https://foodprofuture.no/

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21