Hopp til hovedinnhold

Bedre hverdag for foreldre og barn

Foreldrehverdag.no hjelper foreldre til å forstå barna sine bedre. Gjennom tjeneste- og opplelvelsesdesign har Bufdir nådd ut til 1/3 av alle norske barnefamilier.

Det finnes ikke to like barnefamilier i Norge. Så hvordan kan man kommunisere med alle sammen på en gang? Sammen med Halogen har Bufdir klart akkurat det gjennom tjenesten Foreldrehverdag.no.

Gjennom en rekke korte filmer, praktiske oppgaver og tekster med mer dyptgående tilnærming møter Foreldrehverdag.no forskjellige foreldres ulike behov. Alt innholdet er basert på god historiefortelling tar utgangspunkt i barnets perspektiv.

Tjenesten skal motivere foreldre til å skaffe seg ny kunnskap og gi dem gode verktøy. Målgruppen er alle foreldre med barn fra 0–18 år uten særskilte behov.

På 3 måneder fikk nettsiden 240 000 unike brukere, som i gjennomsnitt bruker over 2,5 minutter på sidene.

Kontinuerlig innsikt og testing

Sammen med Bufdir intervjuet Halogen foreldre og veiledere fra Bufdirs kurstilbud. Designerne gjennomførte deltakende observasjon under foreldreveiledning og gjennomførte flere workshoper med Bufdir-ansatte som jobbet med foreldreveiledningsprogrammet. Denne første fasen endte i en konseptplan der den digitale løsningen ble utformet.

Brukertesting skulle vise seg helt avgjørende for tjenestens suksess. Kvalitative dybdeintervjuer og kvantitative spørreundersøkelser og brukertester gjennom hele prosessen ga prosjektgruppen verdifull kunnskap om hvordan tjenesten og innholdet burde utformes.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser

leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21