Hopp til hovedinnhold

Respektfull formidling av minnet om 22. juli

I året for 10-årsmarkeringen av terrorangrepet i 2011, utvikler 22. juli-senteret en ny digital publikums- og læringsplattform.

Foto: Paal Sørensen (Creative commons https://creativecommons.org/li...)

22. juli-senteret har et viktig samfunnsoppdrag som forvalter av vårt kollektive minne om terrorangrepet mot Regjeringskvartalet og Utøya i 2011. Senteret skal være en formidler av kunnskap både om selve terrorangrepet og om relaterte temaer og strømninger i tiden. Og like viktig: Senteret skal spille en rolle i å stimulere til refleksjon, diskusjon og bevissthet, ikke minst hos vår oppvoksende generasjon.

Dagens digitale plattform ble laget for noe som var ment å være en midlertidig utstilling i Høyblokka. Etter hvert som senterets oppdrag og arbeid har økt, dekket løsningen ikke lenger behovene til verken publikum, elever og lærere eller senteret selv. Halogen ble engasjert for å hjelpe senteret med nødvendig innsikt og konseptutvikling, for å sikre at den kommende løsningen blir en formidlingsplattform som kan leve i lang tid fremover.

Vrakrester av bil i utstillingslokale
Foto: Ana Rita Ferreira / 22. juli-senteret

Vanskelige temaer formidlet på en god og respektfull måte

En av de viktigste oppgavene til senteret er å legge til rette for undervisning om 22. juli, med vanskelige temaer som kildekritikk, fremmedfrykt, terror og mer. Derfor var det, helt fra starten av, klart for oss at skoleelever måtte være blant våre viktigste informanter. Vi gjennomførte flere workshoper med elever på ulike trinn, som ga oss uvurderlig innsikt i hvordan et så sårt tema kan formidles på en god måte.

Etter innsiktsarbeidet prioriterte vi de viktigste og vanskeligste problemstillingene, og utarbeidet konsepter for hvordan dette kan realiseres, inkludert hvilke krav det ville stille til teknologi og løsning.

«Halogen viste god evne til å sette seg inn i den vanskelige tematikken på kort tid, og har tilrettelagt for samskapelse og involvering av oss hele veien. Prosessen opplevdes som ryddig, verdig, engasjerende, og ikke minst lærerik.»

The 22 July Center
Smilende skoleelever står ved bord med mange bilder.
Foto: Ana Rita Ferreira / 22. juli-senteret
vegg med barnetegninger
Foto: Ana Rita Ferreira / 22. juli-senteret

Samskaping av nye konsepter

Som kjerne i våre løsningsforslag ligger en tanke om at innhold må kunne gjenbrukes i ulike sammenhenger, og at formidlingen må legge opp til at de besøkende kan skaffe seg et visuelt overblikk, og fordype seg i temaer av interesse. Det er også viktig ikke bare å formidle fakta, men også gi et innblikk i forvirringen, tankene og meningene som rådde på tidspunktet for terrorangrepet.

For undervisningsformål har vi laget konsepter som gir lærerne støtte og veiledning til å undervise om temaene, og gjør det enkelt for lærere å tilpasse ferdige undervisningsopplegg til sine egne klasser.

Ut fra behovene vi avdekket sammen med prosjektgruppen hos 22. juli-senteret, og konseptene vi utarbeidet, beskrev vi nødvendige funksjonelle krav til senterets fremtidige plattform, slik at senteret skulle få et best mulig grunnlag for å utarbeide en publikumsvennlig formidlings- og læringsplattform.

«Halogen var lydhøre, samarbeidsvillige, inkluderende og ikke minst tok de gode valg ut fra egen kompetanse på etterspurt leveranse. Anbefales på det varmeste.»

The 22 July Center

Vi i Halogen er stolte av å kunne bidra i det viktige arbeidet senteret gjør med å formidle kunnskap om temaer som dessverre er like aktuelle i dag som for ti år siden.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser

leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21