Hopp til hovedinnhold

Vi deler gjerne av vår designkompetanse

Vi tilbyr engasjerende foredrag, ferdige undervisningsopplegg, skreddersydde kurs og mer omfattende kompetanseprogrammer.

I Halogen elsker vi å pushe grensene for designfaget - både praktisk og akademisk. Flere av designerne våre har doktorgrad, og mange har lang erfaring med å undervise og formide sin designkompetanse.

Vi deler mer enn gjerne av kunnskapen vår.

Tjenestedesign i bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor

Vi leverer både foredrag, kortere workshops og omfattende, langsiktige innovasjonsprogrammer for å heve medarbeideres og hele organisasjoners kompetanse.

NODA til tjeneste er et eksempel på et innovasjonsprogram vi har samarbeidet om å utvikle. Programmet støttet kommunale ledere til å ta i bruk tjenestedesign for å utvikle relevante tjenester for sine lokalmiljø.

Systemorientert design i praksis

Ved å utforske sammenhenger og helheter i omfattende systemer, kan systemorientert design hjelpe oss å forstå komplekse utfordringer for å fatte gode beslutninger.

Sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har vi i utviklet et praksisnært innovasjonsprogram med systemorientert design som verktøy. Dette er det første programmet av sitt slag i Norge.

Programmet strekker seg over en rekke moduler hvor deltakerne arbeider i grupper med en relevant utfordring, tett fulgt med veiledning, undervisning og utprøving av metodikk.

Les mer om systemorientert design i praksis.

Digitale og hybride kurs og workshoper

Vi kan tilby de fleste typer kurs og workshoper digitalt, eller som en hybridløsning der noen er fysisk til stede og andre er med digitalt.

Vi har verktøyene og metodene som gjør at digital samhandling faktisk fungerer, og vi sørger for at alle kursdeltakere har de verktøyene og den kompetansen de trenger for å få glede og nytte av opplegget.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21