Hopp til hovedinnhold

Bare de eldre selv kan fortelle hva som er viktig for dem

Et grundig innsiktsarbeid basert på tjenestedesignprinsipper, gjør at Helse- og omsorgsdepartementet med hånden på hjertet kan kalle Leve hele livet en «eldrereform fra der livet leves».

Mer enn 2500 mottatte innspill var fasiten etter at tjenestedesignere fra Halogen hadde gjennomført fem dialogmøter sammen med Helse- og omsorgsdepartementet. Dialogmøtene, som fant sted i hele landet, hadde mellom 80 og 150 deltakere. Innspillene kom fra eldre selv, pårørende, ansatte i helse- og omsorgssektoren, ledere, politikere og frivilligheten.

Hånd med lapp fra workshop
Foto: Sverre Chr. Jarild
Fem damer diskuterer i workshop
Foto: Morten Brakestad

Et viktig grep i strategien er å involvere de eldre i arbeidet med å planlegge framtidens aldersvennlige lokalsamfunn. De må selv fortelle hva som er viktig for dem.

Line Miriam Sandberg
Statssekretær

Dialogmøtene ble gjennomført med workshopmetodikk. De forskjellige bordene jobbet seg gjennom ulike temaer og delte sine innspill i plenum. Alle innspillene ble samlet og analysert, før de ble oppsummert i delrapporter for hvert enkelt dialogmøte. Deretter samlet designerne de overordnede funnene i en samlerapport som nå inngår i kunnskapsgrunnlaget for gjennomføringen av ny kvalitetsreform for eldre: Leve hele livet. Departementet har dermed fått førstehåndsinnsikt om hvordan situasjonen er for de eldre og alle de andre gruppene som er involvert i eldreomsorgen.

Bent Høie og Lisbeth Normann snakker sammen over et workshopbord
Helseminister Bent Høie og statssekretær Lisbeth Normann var aktive i workshopene. Foto: Sverre Chr. Jarild

Vi har reist landet rundt. Vi har snakket med eldre og pårørende, fagfolk og frivillige, med engasjerte ansatte i kommunene.

Line Miriam Sandberg
Statssekretær

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21