Hopp til hovedinnhold

Maritim innovasjon med OpenBridge

Designsystemet OpenBridge gir åpen tilgang til innovative løsninger for maritim sektor. Halogen bidrar med både design og systemforståelse.

I 2020 tok selskapet Westcon Power and Automation (WPA) kontakt med Halogen for få hjelp til å redesigne systemet som gir digital kontroll over prosesser og alarmer i maskinrommet på et skip.

– I utvikling av nye løsninger ønsker vi å sette brukeren i fokus. Design handler ikke bare om at ting skal se bra ut, men at systemene skal være enkle, sikre og gode i bruk. Det gjelder også for utvikling av vårt nye automasjonssystem, kalt Integrated Automation System (IAS), sier Torgeir Rasmussen, FoU-leder for automasjon i WPA.

Selskapet ønsket også at den nye løsningen skulle bygges på eksisterende komponenter fra designsystemet OpenBridge.

OpenBridge er en åpent tilgjengelig veileder for god design for maritim industri, og inkluderer både ikoner og designprinsipper. Innholdet er under stadig utvikling, men inntil nylig var ikke behovene for å designe et IAS dekket av OpenBridge.

Designerne i Halogen tok utfordringen fra WPA på strak arm, og bidro til å videreutvikle et grensesnitt for IAS som nå har blitt en del av OpenBridge.

– Prosjektet OpenBridge er revolusjonerende og ambisiøst, og det er skikkelig kult at jeg som designer får være med å påvirke innholdet og resultatet.

Davide Maragliano.
Designer i Halogen

Nyttig for hele sektoren

Først samarbeidet prosjektgruppen tett med brukere, utviklere og operatører. De kartla og bestemte hvordan knapper, interaksjoner og alarmer skulle se ut, oppleves og brukes i maskinrommet.

Etter et halvt år er løsningen for IAS klar for å implementeres hos WPA, samtidig som resultatene har blitt en del av det åpent tilgjengelige designsystemet OpenBridge.

– Vi tror det er viktig å samarbeide med konkurrenter om grunnleggende løsninger, slik at automasjonsbransjen samlet sett kan gi kundene en mer helhetlig brukeropplevelse, kommenterer Rasmussen i WPA.

Resultatet er at den nyeste versjonen av OpenBridge inkluderer designelementer for IAS, utviklet av Halogen for WPA, men tilgjengelig for hele sektoren.

– Halogen har bidratt med erfaringer og anbefalinger fra det nære samarbeidet med industrien. Slik kommer designløsningene andre industriselskaper til gode, og kompetansen bidrar til å heve kvaliteten og sikkerheten på ny teknologi for hele maritim sektor, sier Maragliano.

Eksempel på design fra OpenBridge. Foto: AHO

– Uvurderlige kompetanse

Utvikling av designsystemet OpenBridge ledes av professor Kjetil Nordby ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Konsortiet har 27 nasjonale og internasjonale partnere, inkludert flere sentrale aktører i maritim industri.

OpenBridge skal utvikle løsninger i skjæringspunktet mellom designkompetanse og forståelse for industrien som et system, en kombinasjon som Nordby mener er en gamechanger for hele industrien.

– Siden Halogen har kompetanse innen begge områder, er de en ideell samarbeidspartner for forskningsmiljøet og for OpenBridge, forklarer han.

Nordby har satt stor pris på å få direkte tilbakemeldinger og innspill til OpenBridge basert på hvordan systemet fungerer i praksis.

– Halogen er et av de mest erfarne og kompetente designbyråene innen sikkerhetskritiske systemer i Skandinavia. Det er uvurderlig å ha deres kompetanse tilgjengelig i forskningsprosjektet.

Kjetil Nordby
Professor ved AHO, leder for OpenBridge

Forskeren tror også at samarbeidet viser potensialet i at designforskere og designere jobber tett sammen, ikke bare for å lage gode produkter, men også bidra til å videreføre den norske maritime innovasjonsmodellen.

– Vi har skapt en direkte link mellom langsiktig forskning og rask innovasjon i industrien, ved bruk av moderne verktøy og metoder. Det tror jeg kan få svært stor betydning for OpenBridge, og det vil også være positivt for andre industriområder og for offentlig sektor i Norge, avslutter han.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser

leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21