Hopp til hovedinnhold

På oppdrag for Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) har Halogen bidratt til utvikling av et konsept for operasjonsrom til neste generasjons ubåter.

I utviklingsprosjektet har Halogen utført omfattende brukerstudier og analyser sammen med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Prosjektet omfatter også utvikling av operatørkonsoller som skal anvendes av flere roller, og utforming og organisering av operasjonsrom.

Operasjonsrommet i en ubåt er et meget spesielt og krevende arbeidsmiljø. Da er det avgjørende at utformingen av operasjonsrommet til enhver tid gir best mulig situasjonsforståelse. Løsningene som velges må gi optimal mulighet for informasjonsdeling i alle typer situasjoner.

For mer informasjon, ta kontakt med

Lillian Olsen
CEO
+47 90 59 79 07
lillian.olsen@halogen.no