Hopp til hovedinnhold

Nittedal kommune bruker designmetode for å finne nye måter å gi innbyggerne miljøvennlige, fleksible alternativer til privatbil.

Nittedøler er flinke til å bruke det gode tilbudet av kollektivtransport for å reise inn og ut av kommunen. Men innad i dalen er tilbudet dårligere, og mange bruker privatbil for å komme seg til fritidsaktiviteter.

Som følge av Perpetuum mobile - Reis. Nå, et prosjekt finansiert gjennom Stimulab-ordningen, har kommunen iverksatt prosesser som skal lede til at innbyggerne tar i bruk lette, elektriske kjøretøy, som elsykler og små elbiler, i stedet for privatbil. Prosjektet har også resultert i et nettverk av mobilitetsaktører, som for eksempel leverer tjenester for deling av biler og sykler.

Hvis innbyggerne i Nittedal blir enda flinkere til å la bilen stå, vil gevinstene kunne være bedre livskvalitet, mindre arealbruk til parkeringsplasser, lavere energiforbruk og redusert CO2-utslipp.

Tjenestedesign for å forstå helheten og finne nye ideer

I prosjektets diagnosefase fant prosjektgruppen, som besto av representanter fra Nittedal kommune, konsulenter fra Rambøll og designere fra Halogen, ut at de turene til fritidsaktiviteter gjerne er korte. Dermed kan de utføres med lette kjøretøy som elsykkel, el-lastesykkel og elektrisk sparkesykkel.

Det er krevende å få til en slik adferdsendring i en befolkning. I de neste delene av prosjektet jobbet prosjektgruppen med å kartlegge innbyggernes individuelle mobilitetsbehov, og skape et rikt bilde av mulighetene som finnes.

Innbyggere fra kommunen ble invitert til å medvirke i et idéverksted og delta på et inspirasjonsseminar der eksterne aktører delte innovative mobilitetsløsninger som kunne bli tilgjengelige for kommunens innbyggere.

Sammen med representanter fra kommunen, utviklet gruppen en rekke idéer sammen. Alle ideene ble samlet i en idébank.

Prosjektgruppen tok utgangspunkt i idébanken og utarbeidet anbefalinger om tiltak knyttet til offentlig transport, fysisk mobilitet og samarbeid mellom ulike mobilitetsaktører.

Styrket kommunens kompetanse

Perpetuum mobile er et prosjekt finansiert gjennom Stimulab. Et mål i ordningen, er å bidra til at offentlige virksomheter lærer mer om og tar i bruk innovative arbeidsmåter - med utgangspunkt i brukerbehov.

Fordi representantene fra Nittedal kommune var svært involvert i prosessen, har de fått erfaring med praktisk bruk av tjenestedesign.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21