Hopp til hovedinnhold

Fra datajungel til full oversikt

Forbedret designsystem og visualisering gir brukerne full oversikt i finanstransaksjoner.

Baymarkets utvikler og drifter clearing-systemet Clara, som kundene deres bruker til å monitorere og kalkulere risiko for oppgjør av aksjer, derivater og verdipapirer som handles på børs.

Litt forenklet sørger Baymarkets’ kunder for at de som handler aksjer, verdipapirer og lignende, for seg selv eller på vegne av andre, har stilt nok økonomisk sikkerhet til rådighet når regningen skal gjøres opp. Applikasjonen Clara sørger for at du kan ha stålkontroll på alt dette til enhver tid.

Clara ble utviklet for 10 år siden, og hadde utseendemessig endret seg lite. Applikasjonen hadde derfor et stort behov for et redesign som i større grad skulle hjelpe brukerne til å forstå de store mengdene tall og data som finnes i applikasjonen.

Tabell med tall og grafer i farger
Det nye grensesnittet prioriterer informasjonen og presentere det på en mer oversiktlig måte for brukerene. Illustrasjon: Baymarkets/Halogen

Bedre oversikt og monitorering av risiko

Halogen ble hyret inn for å redesigne deler av applikasjonen og legge grunnlaget for et designsystem som gir brukerne oversikt og støtte til å ta riktige valg, heller enn å bli presentert store mengder tall de selv må tolke meningen av. Målet var at brukerne ikke skulle måtte bruke tid og kapasitet til å finne og tolke informasjon, men enkelt få overblikk, slik at de kunne bruke kreftene sine på å ta gode og riktige beslutninger.

Sammen med Baymarkets definerte vi nøkkeloppgavene som brukerne har behov for å løse i ulike scenarioer. I tillegg gjorde vi en større jobb med å kartlegge sammenhenger i tallmaterialet, som grunnlag for nye måter å visualisere på. Gjennom hurtige iterasjoner designet vi prototyper og skjermbilder i tett dialog med kunden, og vi fikk innspill direkte fra sluttbrukere av systemet.

Et steg på veien til et nytt og bedre produkt

Baymarkets var svært tilfreds. I tillegg til delene av applikasjonen vi redesignet, opplevde de at prosjektet åpnet for andre typer diskusjoner og prioriteringer, og en mer brukerrettet og oppgavefokusert tilnærming til videreutviklingen av produktet. Sluttbrukerne rapporterte at den nye retningen ga dem bedre oversikt, og at det ble mer intuitivt å finne rett informasjon til rett tid.

I tillegg til å skape en god brukeropplevelse for eksisterende kunder, vil arbeidet også være viktig i salgsprosesser mot nye kunder og markeder.

For oss i Halogen var det en spennende utfordring å jobbe innenfor en bransje vi ikke kjente godt fra før, og å grave oss ned i komplekst tallmateriale for å finne gode og intuitive måter å visualisere rik informasjon.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser

leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21