Hopp til hovedinnhold

Re-design og ny nettside for bedre digital opplevelse

Halogen har designet en ny digital løsning for at reisende i Rogaland skal bli mer selvhjulpne når de kjøper reiser og trenger kundeservice.

Kollektivselskapet Kolumbus har ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland, og ønsket å oppgradere nettsiden og lansere ny selvbetjeningsløsning for kundene sine.

Den nye nettsiden og selvbetjeningsløsningen Min Side ble lansert i 2015. Løsningene gjør det enklere for de reisende å ta i bruk selvbetjening når de kjøper billetter og reisekort og i henvendelser til kundeservice. Løsningen skulle dermed bidra til at Kolumbus når forretningsmålene sine på en mer effektiv måte.

Halogen utarbeidet konsept, funksjonalitet og design av selvbetjeningsløsningen MinSide. Så redesignet vi Kolumbus’ eksisterende nettsted og implementerte ny digital profil.

Nettløsningen for Kolumbuskort på desktop
Nettløsningen for reiserute på desktop

Vår tilnærming var en iterativ designprosess, det vil si hyppig testing, med fokus på enkel og intuitiv navigasjon og god brukeropplevelse. Det visuelle uttrykket på nettløsningen ble oppgradert med en ny og frisk stil, i tråd med Kolumbus’ merkevare. Nettløsningen ble brukertestet underveis i utviklingsfasen for å sikre god brukeropplevelse.

Vi gjorde også et forprosjekt for å kartlegge brukerbehovene knyttet til ny funksjonalitet. I forprosjektet hadde vi tjenstedesignfokus, for å se Kolumbus’ digitale tjenester og øvrige kontaktpunkter i en helhet for å gi en god og helhetlig brukeropplevelse. Både de nye nettsidene og selvbetjeningsløsningen er selvsagt responsive og tilfredsstiller alle tilgjengelighetskrav (UU).

Halogen bistod også med rådgivning knyttet til struktur og migrering av innhold inn i den nye løsningen. Løsningen er utviklet i EPiServer i samarbeid med GETA, som teknisk leverandør.

Om Kolumbus

Kollektivselskapet Kolumbus AS har ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. Kolumbus er et aksjeselskap som eies av Rogaland fylkeskommune. Selskapet ble opprettet i 2002, har ca. 50 ansatte, 85.000 daglige reiser med buss og båt fra mandag til fredag, og disponerer 450 busser, 10 hurtigbåter og 3 ferjer.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21