SIO Helse | Halogen Hopp til hovedinnhold
Prosjekt

Pasienten i sentrum

Kunde
SiO Helse

Mer fornøyde pasienter og ansatte

SiO Helse ønsket å dekke behovet til sine pasienter bedre, og se hvilke muligheter som lå i digitalisering av tjenestene. Resultatet ble en bedre arbeidshverdag for de ansatte og mer fornøyde pasienter.

«Pasienten i sentrum». Det har vært mantraet i et omfattende tjenestedesignprosjekt SiO Helse har gjennomført i samarbeid med Halogen. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ helseseksjon har endret interne rutiner, gjort omfattende ombygging og tatt i bruk nye kommunikasjonsverktøy.

Tegning av elementer som inngår i informasjonssystem
Illustrasjon: Halogen

Digitalt løft for bedre tjenester

Utgangspunktet for prosjektet, var at SiO ønsket å utvikle digitale tjenestekonsepter som ivaretar interaksjonen med pasientene.

Undersøkelser vitnet om at pasientene var fornøyde med tjenestene i seg selv, men at SiO Helse var utilgjengelig og lite fleksibel i for- og etterkant. Organisasjonen ønsket derfor å gjennomføre et digitalt løft på tvers av tjenesteområdene for å dekke studentenes behov på en bedre måte. Målet var en mer brukersentrert tilnærming gjennom hele tjenesten.

Helt konkret hadde prosjektet tre mål:

  • Etablere og forankre felles helhetsbilde
  • Øke bevissthet og eierskap blant SiO-ansatte
  • Heve kompetanse om den nye strategien og de nye tjenestene

Med innsikt, kunnskap og klokskap har Halogen loset oss gjennom komplekse prosesser der vi lett kunne ha kjørt oss fast.

Torkel Lappegård
Konserndirektør for IKT og forretningsutvikling i SiO Helse.​

Samskapende prosess i kompleks organisasjon

SiO er en svært kompleks organisasjon med et omfattende mandat og et komplisert omgivelsesbilde. Tjenestedesign som metode gjør det mulig å håndtere denne kompleksiteten på gen god måte. Involvering av brukerne (altså pasientene/studentene) og motivasjon hos de ansatte var avgjørende for å oppnå gode resultater og fremdrift.

Halogens designere organiserte prosjektet i fire faser. Først en omfattende innsiktsfase der både pasienter og ansatte var involvert i høy grad. Dette omfattende innsiktsarbeidet ga SiO Helse bedre forståelse for studentenes opplevelse av dagens tjeneste – og hvordan de ansatte opplevde situasjonen. De neste to fasene besto av ide- og konseptutvikling, før prosjektgruppen i siste fase spesifiserte og designet den fremtidige ønskede tjenesten.

Skisse av konsept for SIO Helse kultur
Illustrasjon: Halogen
Skisse av konsept for SIO Helse venterom
Illustrasjon: Halogen
Tekst: Etterlatt inntrykk
Illustrasjon: Halogen

For mer informasjon, ta kontakt med

Morten Blomfeldt
Leder salg og digital
morten.blomfeldt@halogen.no
+47 90 59 78 06