Hopp til hovedinnhold

Stortingsmelding: En innovativ offentlig sektor

Som første designbyrå i Norge har Halogen vært med å utvikle en stortingsmelding fra begynnelse til slutt.

Å samskape, eksperimentere og iterere er hverdagslige sysler for en designer. I utviklingen av stortingsmeldinger, derimot, har slike arbeidsmetoder vært uutforsket terreng inntil nylig.

I 2018 ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) det første departementet som engasjerte designere til å bistå prosessen med utviklingen av en stortingsmelding. Designere fra Halogen har vært involvert i arbeidet helt fra oppstarten, til meldingen ble lagt fram i statsråd i juni 2020. I tillegg til Halogenerne, var rådgivere fra Rambøll og Tinkr med i arbeidet.

Arbeidsprosessen fram mot denne meldingen var utforskende og iterativ, og skilte seg dermed fra en tradisjonell prosess som gjerne bærer mer preg av å være en områdegjennomgang.

Åpen og involverende prosess

Halogen ble hyret inn for å gi prosessbistand. Prosjektet begynte med å utvikle en visualisert plan for prosessen, som skulle gå over tre faser.

Fordi dette var nybrottsarbeid for alle involverte parter, måtte deler av prosessen bli til underveis. Designerne er godt vant med å fasilitere samtaler og forstå behov, men overgangen fra innsikt til politikk og tiltak er mindre kjent territorium. Vi bisto KMD med visualisering og modellering av tiltakene, for å forbedre samtalen med den tverrfaglige og tverrsektorielle gruppen som skal lage tiltaksbeskrivelsen som skulle brukes i Stortingsmeldingen.

Stortingsmelding på bestselgerlisten

Stortingsmeldingen er Norges første innovasjonsmelding, og den førte raskt til oppstart av nye initiativer og nye samarbeidsformer. Høsten 2020 var meldingen blant de 10 mest nedlastede dokumentene på regjeringen.no, med mer enn 3500 nedlastinger. Departementet har også trykket opp over 1000 ekstra papirutgaver av meldingen.

Les stortingsmeldingen her

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21