Hopp til hovedinnhold

Systemforståelse + Design = Innovasjon

Sammen med Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) tilbyr Halogen nå et praksisnært innovasjonsprogram med systemorientert design som verktøy.

Hvordan kan vi sikre felles problemforståelse i situasjoner der mange faktorer spiller inn, helt på tvers av kultur, språk, kompetanse, ja kanskje også på tvers av virksomheter og sektorer? Hvordan kan vi få til endring når vi står overfor stor usikkerhet og høy risiko?

Halogen og Arkitektur og designhøyskolen i Oslo (AHO) tilbyr nå et praksisnært innovasjonsprogram med systemorientert design som verktøy. Det modulbaserte læringsprogrammet vil gjennom teori, refleksjon og virkelighetsnær praksis sette deg i stand til å forstå og praktisere systemorientert design i din arbeidshverdag.

Gjennom arbeid med et egendefinert og relevant case, får du praktisk øvelse i systemorientert design (SOD) og et solid teoretisk fundament til å ta grep og skape handling innen komplekse problemstillinger.

Hva er systemorientert design?

Både i offentlig og privat sektor ser vi at krav til effektivitet, sikkerhet og kvalitet gjør at systemer vokser i omfang og kompleksitet. Samtidig fører digitalisering til nye former for samhandling og håndtering av data, og krav til bærekraft gjør at flere virksomheter er nødt til å forstå systemet de er en del av på en helt annen måte enn tidligere.

Systemorientert design handler om å forstå sammenhenger og helheter i omfattende systemer. Målet er å finne fram til riktige problemdefinisjoner og skape bedre grunnlag for å forme og fatte gode beslutninger. Vi veksler mellom å zoome ut og se på helheter, og zoome inn igjen og se på detaljene, om og om igjen.

I et system som kanskje består av hundrevis av ansatte, tusenvis av brukere og en jungel av interessenter, kan det være krevende å sette fingeren på akkurat hvor skoen trykker. Derfor bruker vi visualisering for å forholde oss til kompleksiteten. Ved hjelp av store systemkart, såkalte gigamaps, fasiliterer vi gode, omforente samtaler og diskusjoner om problemer vi ser og fenomener vi bør lære mer om. Vi blir bedre i stand til å ivareta detaljer og relasjoner, og vi får hjelp til å finne frem til de kritiske punktene vi bør gjøre noe med.

Systemorientert design handler også om å ta brukernes perspektiv og sette mennesket i sentrum. Men det hjelper lite å kun se på menneskene, hvis vi ikke samtidig forstår hvilken rolle økonomi, politikk, sikkerhet, kultur, etikk, bærekraft, lovgivning og tekniske hensyn spiller. Systemorientert design handler om å forstå denne helheten, og kartlegge hvor smertepunkter og gevinstpotensial ligger.

Bli tryggere på hva du bør endre, når og hvordan

Læringsprogrammet fasiliteres av ledende fagpersoner og forelesere innenfor systemorientert design, tjenestedesign og innovasjon. Som resultat av programmet, vil du få verktøy som setter deg i stand til å forholde deg til komplekse problemstillinger på en bedre måte. Du vil bli bedre til å definere hvilke problemer du bør gå løs på i hvilken rekkefølge, og tryggere i dine prioriteringer av hvilken endring du skal skape og hvordan.

Kontakt

Ta kontakt med oss for en uformell prat om du vurderer dette som interessant for deg og din organisasjon: adrian.paulsen@halogen.no.