Hopp til hovedinnhold

Digital tvilling for å forstå kritiske situasjoner

På oppdrag fra Kongsberg Digital og Shell har Halogen produsert en kort video som viser potensialet i å bruke en digitale tvilling til å analysere situasjoner, lære og forbedre rutiner.

I november 2020 skjedde det en alvorlig HMS-hendelse på gassanlegget Nyhamna utenfor Molde. En ventil ble feilaktig åpnet og en operatør ble eksponert for gass, men lekkasjen ble stoppet uten personskade. Granskingsteamet i Shell konkluderte med at med litt endrede betingelser kunne hendelsen fått alvorlige konsekvenser.

Læring og åpenhet

For å lære av hendelsen og vise åpenhet rundt det som skjedde har Halogen laget en video om gasslekkasjen. Videoen skal brukes til for å stimulere til læring av det som skjedde gjennom gode diskusjoner sammen med de ansatte i Shell.

Shell bruker prinsippet om erfaringsbasert læring, der åpenhet om hendelser, situasjoner og vurderinger bidrar til læring og utvikling over tid. I arbeidet med å utvikle manus var det derfor svært viktig å balansere historiefortelling og objektivitet.

Gjennom flere inngående og læringsrike samtaler utviklet vi både manus og storyboard i samarbeid med ekspertene i Shell.

Digital tvilling som analyseverktøy

Anlegget på Nyhamna har en såkalt digital tvilling, en virtuell kopi levert av Kongsberg Digital. Den digitale tvillingen brukes til å analysere, planlegge, samt å skaffe oversikt over aktiviteter og produksjonsdata i et interaktivt miljø. All relevant data er samlet på en plass, både prosessdata og fakta om enkeltkomponenter. Den digitale tvillingen er dessuten i kontinuerlig videreutvikling.

Den digitale tvillingen kan også brukes for å bedre forstå en hendelse som allerede har skjedd, og i arbeidet med med læringsvideoen tok vi utgangspunkt i dette tredimensjonale, virtuelle anlegget.

Resultatet har blitt en kort og virkningsfull video som viser hva som hendte, slik at de ansatte i Shell kan diskutere, lære og forbedre rutinene sine. Videoen viser også at den digitale tvillingen er et godt utgangspunkt for å visualisere komplekse situasjoner på en enkel måte, slik at operatørene kan planlegge operasjoner og forebygge uønskede hendelser.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser

leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21