Hopp til hovedinnhold

Førerkort og floker

Hva skjer når fire direktorater har ansvaret for å levere én tjeneste? I offentlig sektor handler tjenestedesign gjerne om å løse floker for å forløse innovasjon.

Å ha førerkort er ikke så enkelt som du kanskje tror. Hvis du er eldre, syk eller yrkessjåfør må du jevnlig bevise at du er skikket til å kjøre. Greit nok, tenker du kanskje, men når du får vite at det er fire forskjellige direktorater og flere underliggende virksomheter som er ansvarlige for å forvalte innbyggernes rett til førerkort – ja, da blir det hele litt mer komplisert.

I et stort tjenestedesignprosjekt har Halogen og Rambøll tatt på seg oppgaven å hjelpe Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for e-helse med å finne bedre måter å sikre at de riktige innbyggerne har rett til å kjøre bil.

Illustrasjon av forløp med kalender, involverte etater og person med bil

En tjeneste – fire etater

Vi tenker gjerne at det er Statens vegvesen som ordner med førerkortene våre, men så enkelt er det altså ikke. Har du førerkort for lastebil, eller er over 70 år, må du innom fastlegen jevnlig for å få en legeerklæring på at du er skikket til å kjøre. Politiet er ute på veiene for å kontrollere at de som kjører har rett til det, og i tillegg er det nye Direktoratet for e-helse involvert for å forvalte helseopplysningene våre digitalt.

Virksomhetene har for første gang fått en omforent problemforståelse

Jan Edv. Isachsen
Seksjonssjef, Vegdirektoratet

Vi som innbyggerne blir ikke gitt noen oversikt over hvem som har ansvaret for hva. Man må selv passe på at sitt eget førerkort er gyldig, og komme seg til legen når det er på tide med ny helsesjekk. Deretter må man frakte med seg legens utskrift, som bekrefter om man er frisk nok til å kjøre bil eller ikke, til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Bare denne operasjonen koster samfunnet milliarder av kroner, blant annet i tapt arbeidsfortjeneste for alle som må dra til legen og til trafikkstasjonen.

Modell av prosjektprosessen

Enighet om problemet

Så hva gjorde designerne? Vel det første, viktige steget, var å samle alle partene i ett rom. Gjennom å visualisere hele tjenestereisen fra innbyggernes perspektiv, kunne etatene bli enige om hva som er problemet. En utfordring er at det problemet den ene etaten kan gjøre noe med, løser et problem i en helt annen etat. Da er felles forståelse for hva som er problemene avgjørende, slik at de forskjellige etatene kan samarbeide om å finne løsninger som fungerer for alle.

På dette grunnlaget er det mulig å finne nye måter å levere tjenesten på. Hvorfor må egentlig sjåførene både til legen og til trafikkstasjonen? Må førerkortet være et fysisk bevis som man må ha med seg, eller kan man bekrefte føreretten på andre måter? Hvordan kan vi best ivareta personvernet når vi håndterer helseopplysninger?

Spørsmålene er mange og kompliserte – og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor det oppstår floker. Hvis en etat begynner å trekke i en av trådene, uten å ta hensyn til de andre etatenes behov, strammes bare floka til. Men når alle partene kommer sammen og bruker metodikk for å møte utfordringene på en helhetlig måte, kan vi løse floken. Resultatet kan bli besparelser i milliardklassen og en mye mer behagelig brukerreise for innbyggerne.

Pilotering og testing av nye løsninger lot seg ikke gjøre innenfor dette prosjektets rammer eller it-miljøenes tilgjengelige handlingsrom i etatene. Endring av store og samfunnskritiske systemer krever bred involvering og må skje i takt med virksomhetenes øvrige prioriteringer. Leveransen handlet derfor om å sikre fortsatt arbeid for å utvikle de digitale løsningene, og på den måten legge til rette for utviding av mandatet. Et langsiktig utviklingsarbeid i forvaltningsapparatet rundt føreretten er nødvendig hvis vi skal oppnå lovendringer og omorganiseringer slik at virksomhetene kan fortsette utviklingen av de nødvendige digitale tjenestene.

Om prosjektet

Prosjektet Vilkår for førerett var finansiert av Difi og DOGA som en del av Stimuleringsordningen for økt innovasjon i starten, videreført som Stimulab. Dette er et såkalt nullfaseprosjekt, altså er målet å avdekke riktige problemstillinger mer enn å realisere nye løsninger.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21