Hopp til hovedinnhold

Designprosessen for sikkerhetskritiske systemer

Det er på tide å utforske en ny prosess for produktutvikling for sikkerhetskritiske systemer. Her er de fem stegene i Halogens designprosess.

Produktutvikling i teknologimiljøer starter ofte med spørsmål som “Hvordan kan vi utvikle produktet de neste fem årene?” eller “Hva trenger operatører for å kunne utføre sikre og effektive operasjoner?”

Andre selskaper står overfor mer komplekse utfordringer, og lurer kanskje hvordan de kan fusjonere to eksisterende systemer eller hvordan de kan standardisere brukeropplevelsen på tvers av flere digitale produkter.

Felles for selskaper som leverer produkter og systemer innen sikkerhetskritiske domener er at løsningene tas i bruk i livsviktige, kritiske og svært avanserte situasjoner.

Velger du å samarbeide med Halogen vil vi gjøre vårt beste for å gi rasjonelle og gode svar på spørsmålene dine og utvikle sikre, robuste og kraftfulle løsninger sammen.

"Jeg har jobbet med kontrollrom i 40 år, og det dere har foreslått for oss er brilliant!"

Ketil Olsen
Chief Operating Officer, Andøya Space

Designprosessen

Vi inkluderer deg i prosessen helt fra start. På den måten sikrer vi at resultatet møter behovene og målene dine, og at løsningene bygges på konteksten for selskapet ditt. Din innsikt og kunnskap er svært viktig for prosessen.

Du kan forvente at vi er nysgjerrige og utforskende, og at vi setter av tilstrekkelig tid for å forstå situasjonen og systemene rundt problemet ditt.

En typisk designprosess for sikkerhetskritiske systemer følger disse fem stegene:

1. Vi planlegger og forbereder prosessen sammen
Vi blir kjent med hverandre og klargjør ambisjonene, omfanget og målene for samarbeidet. Vi passer også på at vi er enige om de ulike rollene og ansvarsområdene, samt at vi legger en plan for milepælene frem til leveransen.

2. Vi samler innsikt for å forstå problemet
Vi intervjuer operatører og andre relevante brukere om arbeidet deres og arbeidsprosessene, og observerer dem i realistiske situasjoner. Innsikten hjelper oss til å forstå detaljene og sammenhengene mellom ulike deler av et større system.

Vi bruker visualisering for å dele oversiktsbildet med hele prosjektgruppen. Systemkartet hjelper oss til å gjøre funnene og arbeidsflyten synlig for alle, slik at vi kan prioritere og håndtere rett problem til rett tid.

3. Vi utvikler ideer og konsepter sammen
Vi organiserer verksteder sammen med operatører, ledere og ingeniører for å å lage idéer til ny løsninger sammen. Grunnlaget for verkstedene er en felles forståelse for problemet vi skal løse.

I verkstedene sikrer vi at alle kan være kreative og støtte hverandre, og sesjonene inkluderer som oftest et mylder av postIT-lapper og skisser til vågale nye idéer på papir eller tavle. Siden vi gjør arbeidet sammen passer vi på at konseptene vi utvikler møter systemkriteriene og kan bidra med operasjonell verdi i en relevant kontekst.

Brukertest sikkerhetskritisk

4. Vi lager prototyper av konseptene
Ved å bruke billige og enkle verktøy tester vi de sentrale konseptene sammen med operatørene. Løsningene spenner fra redesign av brukeropplevelse (også kalt UX design) på touch-skjermer til prinsipp for å koordinere digitale systemer, mennesker og maskiner. Vi itererer, validerer og bestemmer os for de beste og mest passende løsningene for konteksten.

5. Vi dokumenterer og fullfører løsningen
Vi passer på å dokumenter prosessen og konseptene slik at du kan implementere løsningene i rimelig tid.

Resultatet er løsninger som vi har utviklet, testet og raffinert i fellesskap. Siden operatørene og andre brukere er tett involvert i designprosessen, vil du trenge mindre tid til opplæring av nytt personell. Implementering av løsningene vil følge en klart definert design- og operasjonsfilosofi, som vil redusere tiden brukt til å ta avgjørelser.

Til slutt evaluerer vi prosjektet og feirer suksessen. Nokså ofte fortsetter vi å samarbeide i nye og spennende prosjekter.

"Halogen har virkelig demonstrert at de kan levere løsninger og være en partner for oss. Gjennom visjonene og erfaringen de har tatt med seg inn i prosjektet har de virkelig bemerket seg med den morsomme kulturen og entusiasmen de tar med seg inn i teamet hver eneste dag."

Shane McArdle
Senior Vice President, Digital Energy, Kongsberg Digital

Hva designere fra Halogen kan gjøre

Designere er svært gode til å løse problemer på en visuell måte og tenke utenfor boksen. Ofte gjennomfører vi kreative og interaktive prosesser for å løse spesifikke problemer, samtidig som vi holder muligheten åpne for at det kan dukke opp nye og uventede løsninger. Vi lytter til eksperter og erfarne brukere, utforsker nye retninger og tester ideer og konsepter sammen med de som skal bruke løsningen.

I prosjekter som berører komplekse og kritiske operasjoner er jobben vår binde sammen det operatørene trenger med det som selskapets ingeniører har utviklet. For å få det til bruker vi visuelle designmetoder for å kartlegge og løse opp kompliserte prosesser. Noen ganger er resultatet et stort kart som viser hvordan alt henger sammen i et stort system, mens andre ganger konsentrerer vi oss om bestemte områder.

Vår erfaring er at et visuelt overblikk som samler innsikt og analyse støtter strategisk planlegging og prioritering av oppgaver, samtidig som det bidrar til en felles forståelse for prosessen og målene.

En viktig styrke til designerne hos Halogen er at vi kombinerer kompetanse innen design, teknologi og psykologi i prosjektene våre. Vi arbeider alltid etter hva, for hvem, før hvordan. Før vi bestemmer oss for et nytt konsept er vi sikre på at vi vet hva som er problemet og hvilke brukere som trenger hjelp fra oss.

"Løsningen kan endelig la meg fokusere på det som er jobben min: å støtte min overordnede offiser."

Sitat fra en ansatt i det norske forsvaret

For mer informasjon, ta kontakt med

Simen Tronrud
Forretningsutvikler
simen.tronrud@halogen.no
+47 90 66 56 89

Stein Helgar
Studioleder
stein.helgar@halogen.no
+47 41 92 97 68