Hopp til hovedinnhold

Slik ble vi Halogen!

Siden 2000 har vi skapt gode løsninger og opplevelser i komplekse situasjoner. Det handler om dyp forståelse av hvordan ting henger sammen, helhetstenkning og systemforståelse. Enten vi jobber med digitalisering eller annen form for systemendring, setter vi folk først.

Halogen ble etablert av Lillian Olsen i 2000. Helt siden begynnelsen har vi jobbet med digitale løsninger. Først handlet det mest om nettsider, men etter hvert forsto vi at designernes metoder også egnet seg for større og mer komplekse operasjoner og systemer. Vi lærte oss mer om menneske/maskin-interaksjon og human factors – og ble gode på spesialisert design for sikkerhetskritiske miljøer, for eksempel i forsvars- og energisektoren.

Tjenestedesign og design av opplevelser er også blitt et av våre spesialfelt. I tillegg til å tilegne oss store mengder praktisk kompetanse, ønsker vi å bidra til å styrke faget også akademisk. Vi har per i dag en designer med doktorgrad, og to som er i gang med sine ph.d.-prosjekter. Vi har også bygget opp et av landets ledende lag av systemorienterte designere. Disse jobber med svært omfattende og komplekse utfordringer, gjerne på samfunnsnivå, i offentlig og privat sektor.

Dagens Halogen består av omtrent 60 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi holder til midt i Oslo sentrum, men jobber over hele landet.

Det digitale er fortsatt sentralt for oss. Det finnes knapt et prosjekt som ikke har en digital dimensjon ved seg. Digitalisering gjør dessuten at vår verden er i konstant forandring, og våre og andres fagområder glir i hverandre.

Utviklingen skjer så fort at morgendagens teknologi kan gjøre gårsdagens løsninger ubrukelige. Men uansett hva som skjer, skal kjernen i Halogen gjøre at vi fortsatt er relevante, og at vi utvikler løsninger som utgjør en forskjell: Vi setter nemlig folk i sentrum – alltid.

Vil du bli en halogener og være med på fortsettelsen? Send oss en søknad!