Jump to main content

Vil du utvikle forvaltningen sammen med oss?

Halogen er det første designbyrået i Norge som designer en stortingsmelding. Sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet kombinerer vi systemorientert design og tjenestedesign med forvaltningskompetanse i det vi kaller forvaltningsdesign.

Gjennom flere år har vi opparbeidet oss erfaring og kompetanse innenfor utvikling og innovasjon i offentlig forvaltning. Jobbet innen tematikk som Immigrasjon, menneskehandel, helse, boligsosialt, førekort og omsorgstjenester er noen av områdene vi har jobbet.

Nå leter vi etter en person som har sterkt engasjement og solid erfaring fra offentlig forvaltning. Du kan enten ha bakgrunn fra forvaltningen, hvor du for eksempel har jobbet med tjenestedesignprosjekter, eller du kan være designer med lang erfaring med prosjekter i det offentlige.

Designfagets rolle i forvaltningen

Stadig flere deler av forvaltningen trekker inn designkompetanse i sitt arbeid. Da er det viktig å stille seg noen spørsmål: Hva er god bruk av design i offentlig sektor? Hvor burde design benyttes? Når skal design utfordre og lede endringsprosesser i forvaltningen, og når skal design bidra som en kompetanse i oppgaver andre må lede? Hvordan skal designfeltet utvikle seg for å sikre at vi som fagmiljø blir den best mulige samarbeidspartneren for offentlig sektor i en tid der utfordringene forvaltningen skal løse blir stadig mer komplekse, kompliserte og kostbare?

I Halogen har vi store ambisjoner for forvaltningsdesign som område og de endringene vi kan få til når vi kombinerer det beste fra tjeneste- og systemdesign med god forvaltningskompetanse. Vi jobber også nært sammen med andre sterke fagmiljøer innenfor blant annet forvaltningsrådgivning, akademia og forskning.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Adrian Paulsen på adrian.paulsen@halogen.no eller +47 98 89 29 58.

Søknadsfrist: 11. september