Jump to main content

Vil du lære mer om designmetode? Vi i Halogen deler gjerne av vår kunnskap og kompetanse, og tilbyr både ferdige undervisningsopplegg og skreddersydde kurs innenfor tjenestedesign, systemdesign, digitaldesign og forvaltningsdesign.

I Halogen elsker vi å pushe grensene for designfaget - både i praktisk og akademisk. Det har resultert i at flere av våre designere har doktorgrad, og mange har lang erfaring med undervisning og formidling av designkompetanse.

Vi deler mer enn gjerne denne kompetansen, og har etter hvert fått en bred portefølje av kurs og programmer for kompetanseheving.

Tjenestedesign i bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor

Tjenestedesign har for alvor befestet sin posisjon i både offentlig og privat sektor. Vi leverer både foredrag, kortere workshops og omfattende, langsiktige innovasjonsprogrammer for å heve medarbeideres og hele organisasjoners kompetanse.

NODA til tjeneste er et eksempel på et innovasjonsprogram vi har utviklet i samarbeid med klienten. Programmet var blant annet rettet mot kommunale ledere.

Systemorientert design i praksis

Systemorientert design handler om å forstå sammenhenger og helheter i omfattende systemer. Målet er å finne fram til riktige problemdefinisjoner og skape bedre grunnlag for å forme og fatte gode beslutninger.

Sammen med Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) har vi i utviklet et praksisnært innovasjonsprogram med systemorientert design som verktøy. Dette er det første programmet av sitt slag i Norge.

Programmet strekker seg over en rekke moduler hvor deltakerne arbeider i grupper med en relevant utfordring, tett fulgt med veiledning, undervisning og utprøving av metodikk.

Les mer om systemorientert design i praksis.

Digitale og hybride kurs og workshoper

Vi kan tilby de fleste typer kurs og workshoper digitalt, eller som en hybridløsning der noen er fysisk til stede og andre er med digitalt. Vi har verktøyene og metodene som gjør at digital samhandling faktisk fungerer. Vi sørger for at alle kursdeltakere har de verktøyene og den kompetansen de trenger for å få glede og nytte av opplegget.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21