Jump to main content

Som første designbyrå i Norge har Halogen vært med på utviklingen av en stortingsmelding fra begynnelse til slutt.

Å samskape, eksperimentere og dokumentere er hverdags for en designer. I utviklingen av stortingsmeldinger, har dette inntil nylig vært uutforsket terreng.

Men i 2018 ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) det første departementet som engasjerte designere til å bistå prosessen. Designere fra Halogen har vært involvert i arbeidet fra oppstart til meldingen ble lagt fram i statsråd i juni 2020, sammen med rådgivere fra Rambøll og Tinkr. Heller å bære preg av å være en områdegjennomgang, var arbeidsprosessen fram mot denne meldingen mer utforskende og iterativ.

Åpen og involverende prosess

Halogen ble hyret inn for å gi prosessbistand. Prosjektet begynte med å utvikle en visualisert plan for prosessen. Planen inneholdt tre faser, over tre dimensjoner (se illustrasjon).

I praksis endte fasene med å bli noe annerledes enn planlagt. Metoden, med mer åpen og involverende prosess, har rom for at ting ikke går helt som planlagt (det gjør de jo aldri).

Stortingsmeldingen er Norges første innovasjonsmelding, og den førte raskt til oppstart av nye initiativer og nye samarbeidsformer.

Les stortingsmeldingen her

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21