Hopp til hovedinnhold

Hva vi gjør og hvordan vi gjør det

Halogen er et tverrfaglig design- og innovasjonsselskap. Vi utvikler produkter, tjenester, systemer og prosesser i en rekke bransjer og sektorer. Nedover på denne siden kan du lese mer om hvordan vi jobber, og på prosjektsiden vår får du eksempler på arbeid vi har utført.

I Halogen starter vi hvert designprosjekt med å skaffe en grundig forståelse av utfordringen. Deretter stuper vi ut i det ukjente og kartlegger mulige løsninger for fremtiden. Basert på oppdagelsene våre utvikler vi løsninger som kombinerer det beste fra menneskelige ferdigheter med avansert teknologi og systemforståelse.

Vi arbeider med noen av Norges største og mest spennende innovasjonsselskaper, inkludert Equinor, Kongsberg and Thales med design av kritiske systemer i skjæringspunktet mellom digital teknologi og menneskelige faktorer.

I offentlig sektor samarbeider vi blant annet med med NAV, KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å skape god forvaltning på alle nivåer.

Uansett hvilken sektor vi arbeider i er vår ambisjon å designe løsninger som både er relevante i dag og rigget for morgendagen.

Slik gjør vi det:

Presis diagnose før vi leter etter en kur

Å behandle et symptom uten å først ha stilt den rette diagnosen vil kunne ha svært liten effekt, og kan til og med være skadelig. Våre veldokumenterte designmetoder gir oss en grundig forståelse av utfordringene du står ovenfor. Vi ser etter i detalj hva et problem er satt sammen av, og deretter zoomer vi ut og ser på det store bildet for å avdekke hvordan problemet er en del av virksomhetens interne og eksterne økosystem. Basert på oppdagelsene våre tilpasser vi prosessen til behovene i prosjektet.

Prosjekteksempler:

Leve hele livet (Helse- og omsorgsdepartementet)

Fremtidens plantebaserte matkilder (FoodProFuture)

Vi stuper ut i det ukjente

Vi tror at å lage løsninger for fremtiden ved å se på det som har vært, vil gi begrensede resultater. Vårt strekker oss mot radikal innovasjon og transformasjon på stor skala.

Endringene innen energi, matproduksjon, transport, materialer og kommunikasjon tvinger organisasjoner til å endre seg i et raskere tempo enn noen gang tidligere.

Ikke bare forstår vi at endring må til i møte med en global klimakrise, politisk ustabilitet og galopperende digital utvikling: Vi ønsker de omgripende forandringene velkommen - og vi har verktøyene for å håndtere dem.

Prosjekteksempler:

Digital tvilling (Kongsberg Digital)

Autonome busser for alle (Forum Virum Helsinki, Gjesdal Kommune, Helmond kommune)

Balanse mellom menneske og maskin

Alle selskaper og organisasjoner møter utfordringer med teknologisk og digital utvikling. Brukere forventer enkle og effektive løsninger enten de skal handle dagligvarer, utføre kikkhullskirurgi eller kontrollere en oljeplattform fra et kontor på land.

Etter 20 års erfaring med å designe nye løsninger vet vi at utfordringen ikke er om vi klarer å løse et problem ved hjelp av teknologi, men hvordan. Utfordringen er å avgjøre hvordan mennesker og maskiner kan samhandle for å utløse potensialet i hver av dem. Maskiner er utmerket til noen oppgaver, mennesker er uslåelige til andre. For å balansere de to arbeider vi hele tiden med å utforske og utvikle metodene våre gjennom forskning, kreative prosesser og testing i praksis.

Prosjekteksempler:

Radikal transformasjon ved hjelp av design (Gyldendal Undervisning)

Laserbasert posisjoneringssystem (Kongsberg Seatex)

Samarbeid på tvers av disipliner og domener

Vi er et såkalt transdisiplinært konsulentbyrå. I praksis betyr det at vi hele tiden skaper nye løsninger i tett samarbeid mellom designere, ingeniører, psykologer og forvaltningseksperter rådgivere. Målet er å designe løsninger sammen med eksperter og brukere, enten det er snakk om offentlig ansatte, industriarbeidere eller helsepersonell.

Vi har en veldig pragmatisk tilnærming: for å få til det beste resultatet må vi respektere hverandres fagkompetanse og alltid sette brukerne i sentrum.

Prosjekteksempler:

Operasjonsrom for ubåt (Kongsberg Defence and Aerospace)

Stortingsmelding: En innovativ offentlig sektor (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Vil du bli en halogener? Send oss en søknad!

Les historien om Halogen