Hopp til hovedinnhold

Design for sikkerhetskritiske miljøer

Halogen har utviklet et eget metodeverk for forbedret situasjonsforståelse for brukere som må ta raske beslutninger i komplekse operasjoner.

Sikkerhetskritisk design handler om å forstå hvordan mennesker oppfatter og opptrer i svært krevende og stressende situasjoner. Vi snakker gjerne om operasjoner der feil kan få store konsekvenser i form av omfattende miljøskade, betydelig økonomiske tap eller at menneskeliv går tapt.

Halogens metodeverk for design i sikkerhetskritiske miljøer er bygget på teorier og praksis knyttet til blant annet human factors, menneske/maskin-interaksjon og psykologi. Vi har lang erfaring i å implementere disse perspektivene i teknologitunge miljøer der godt samarbeid med ingeniør- og IT-faglig personell er avgjørende.

For mer informasjon, ta kontakt med

Stein Helgar
Studioleder
+47 41 92 97 68
stein.helgar@halogen.no