Hopp til hovedinnhold

Tjenestedesign

Ved å forstå tjenesten fra brukerens perspektiv, og se helheten i brukeropplevelsen, designer vi tjenester og systemer som fungerer godt for de som skal bruke dem.

Tjenestedesign handler om å gjøre tjenester nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive. For å lykkes med å levere relevante tjenester og løsninger jobber vi etter disse fem prinsippene:

  1. brukersentrert
  2. samskapende
  3. helhetlig
  4. visuelt
  5. testet

Tjenestedesign og brukerreiser

Vi bruker tjenestedesigntilnærming for å kartlegge brukerreiser og kontaktpunkter på tvers av kanaler. Vi utforsker hvor kundene eller brukerne møter din virksomhet, og hvordan den opplevelsen er.

Hvilke fysiske produkter kommer brukerne i kontakt med? Hvordan bruker de nettsidene dine? Er de i kontakt med kundeservice? Hvordan kommuniserer dere?

Stiller vi slike spørsmål, og mange flere, får vi oversikt over hvordan brukerne benytter seg av tjenestene dine i dagens situasjon. Deretter utarbeider vi fremtidige brukerreiser og ser på mulighetene for flere kontaktpunkter og for nye, verdiskapende tjenester.

For mer informasjon, ta kontakt med

Gunner Bothner-By
Studioleder
+47 92 01 37 89

gbb@halogen.no