Hopp til hovedinnhold

Systemorientert design

Systemorientert design handler om å forstå sammenhenger og helheter i omfattende systemer, slik at vi kan finne fram til riktige problemdefinisjoner og bedre løsninger.

Både i offentlig og privat sektor ser vi at krav til effektivitet, sikkerhet og kvalitet gjør at systemer vokser. Samtidig fører digitalisering til nye former for samhandling og håndtering av data. Alt i alt blir virksomheter og systemer mer og mer uoversiktlige.

Det kan være utfordrende å finne ut nøyaktig hvor skoen trykker i et system som består av hundrevis av ansatte, tusenvis av brukere omgitt av en jungel av interessenter. Systemorientert design handler om å forstå denne helhelten og kartlegge hvor smertepunkter og gevinstpotensial ligger. I stedet for å se et problem isolert, forsøker designerne å forstå hvilken helhet det er en del av. Kanskje er problemet et symptom på noe som er galt et helt annet sted i systemet?

Ved hjelp av systemorienterte designmetoder, som for eksempel gigamapping, hjelper designerne deg å håndtere kompleksiteten du står i, slik at du forstår utfordringer og konsekvenser bedre.

Systemorientert design handler om å ta brukernes perspektiv, samtidig som vi må forstå hvilken rolle aspekter som økonomi, sikkerhet, kultur, etikk, bærekraft, lovgivning og tekniske hensyn spiller.

Hvis du vil vite mer om systemorientert design, kan du lese mer på systemsorienteddesign.net.