Forsvaret 2036

Forsvaret 2036

Forsvaret 2036

Prosesser, teknologi, organisering – og folk

Prosesser, teknologi, organisering – og folk

Prosesser, teknologi, organisering – og folk

Halogen jobber med forbedring og fornyelse i alle deler av forsvaret: Fra soldatverktøy og operatørsystemer, via kampkonsepter, til forvaltning og utvikling av fremtidens forsvar.

Halogen jobber med forbedring og fornyelse i alle deler av forsvaret: Fra soldatverktøy og operatørsystemer, via kampkonsepter, til forvaltning og utvikling av fremtidens forsvar.

Halogen jobber med forbedring og fornyelse i alle deler av forsvaret: Fra soldatverktøy og operatørsystemer, via kampkonsepter, til forvaltning og utvikling av fremtidens forsvar.

Etter 20 år med praktisk erfaring kjenner Halogen forsvarssektoren fra innsiden. Vi samarbeider med forsvarsindustrien, FoU-miljøene og Forsvaret selv, og bistår i alt fra utforming av kontrollrom til å innovere og utvikle forvaltningen.

Etter 20 år med praktisk erfaring kjenner Halogen forsvarssektoren fra innsiden. Vi samarbeider med forsvarsindustrien, FoU-miljøene og Forsvaret selv, og bistår i alt fra utforming av kontrollrom til å innovere og utvikle forvaltningen.

Etter 20 år med praktisk erfaring kjenner Halogen forsvarssektoren fra innsiden. Vi samarbeider med forsvarsindustrien, FoU-miljøene og Forsvaret selv, og bistår i alt fra utforming av kontrollrom til å innovere og utvikle forvaltningen.