Foto: Adobe Stock / Michele Ursi

Operasjonskonsepter

Helhetlige operasjonskonsepter

I årene som kommer vil de ulike forsvarsgrenene være helt avhengig av å samarbeide tett. Per i dag er sektoren preget av silotenking, som fører fører til blindsoner, dobbeltarbeid og lite effektiv ressursbruk.


For å kunne imøtekomme et hybrid trusselbilde, må Forsvaret utvikle operasjonskonsepter på tvers av forsvarsgrenene, andre etater, frivilligheten og næringslivet.


Halogen kan bidra med å se behov på tvers, for så å prioritere og skape helhet i operasjonskonsepter.

Halogen bruker tjeneste- og systemdesign for å utvikle effektive operasjonskonsepter for multidomeneoperasjoner.


Foto: Unsplash