Soldaten i sentrum

Foto: Halogen

Soldaten i sentrum

Fram mot 2036 skal norske soldater løse stadig mer sammensatte oppgaver. Likevel er soldaten ofte langt unna når beslutninger om nye løsninger og nytt utstyr tas. Vi mener at utvikling og innovasjon i Forsvaret bør bygge på solid brukerinnsikt i kombinasjon med fremtidsrettet teknologiforståelse.

Halogen omsetter innsikt fra felt til tydelige, fremtidsrettede brukerbehov.

Foto: Halogen

– Dere har gjort jobben min 100 ganger lettere.

Sitatet kommer fra en opplæringsoffiser etter at Halogen hadde redesignet NASAMs FDC. Opplæringstiden ble kraftig redusert og operatørene presterte bedre. Operatørkonsollen Halogen var med å utvikle brukes blant annet i Ukraina i dag.

Morgendagens kampevne kan ikke bygges med gårsdagens løsninger.