Effektiv utvikling og anskaffelse

Foto: Unsplash / Marco Sussi

Effektiv utvikling og anskaffelse

Teknologi og trusler utvikler seg raskere enn forvaltningen – også i Forsvaret. Når Norge nå skal omsette 630 milliarder til operativ evne, må vi derfor tenke nytt om måten vi driver utvikling og anskaffelse i Forsvaret. Det handler om brukerinnsikt, teknologiforståelse, fremsyn og helhet.

Halogen hjelper forsvarssektoren å fremskaffe riktige løsninger raskere, slik at Forsvaret kan respondere på et trusselbilde i stadig endring.

Foto: Unsplash