Om Halogen

Halogen er et design- og innovasjonsmiljø som spesialiserer seg på de flokete utfordringene.

I snart 25 år har vi i Halogen brukt designmetodikk til å løse problemer. Når private eller offentlige virksomheter ser behovet for å utvikle seg og skape noe nytt, bidrar vi i alle ledd av prosessen: fra strategi til konseptutvikling og implementering av nye løsninger. 

Halogen er et sterkt fagmiljø som ønsker å flytte grensene for hva designfaget er og kan brukes til. Vi løser oppgaver med nøye utvalgte designmetoder og solid domenekunnskap, og setter alltid menneskers behov i sentrum. 

Vi har spesialisert oss på å gå inn i komplekse problemstiIlinger og finne løsninger som skaper verdi. I et marked preget av teknologiske omveltninger og økende krav til omstilling, gjør dette oss til en ettertraktet partner for innovasjon og utvikling.

Sammen med våre kunder skaper vi oppdrag og prosjekter som er viktige og riktige for både mennesker og samfunn. Vår ambisjon er å ha en positiv innflytelse på miljø, samfunn og sikkerhet. 

Les om noen av arbeidene vi har gjort under.

Ønsker du å lære mer?

Ta kontakt med Leif

Ta kontakt med Leif

Leif Verdu-Isachsen

Leder design

leif.verdu-isachsen@halogen.no

+47 909 19 921