Vi er et framsynt design- og innovasjonsmiljø

Halogen bruker design til å løse viktige samfunnsutfordringer.

La oss samarbeide om å skape verdi!

Ta kontakt med Jens

Ta kontakt med Jens

Jens Festervoll

Leder for forretningsutvikling

jens.festervoll@halogen.no