Et grønt og digitalt næringsliv

Unsplash

Unsplash

Det er mulig å kombinere digitalisering, vekst og bærekraft for å utvikle næringslivet. Vi i Halogen er spesialister på å støtte virksomheter som trenger å tenke nytt og samhandle på nye måter.

Vi er på vei mot et nullutslippssamfunn. Lover, reguleringer og rammeverk innen både bærekraft og digital teknologi presser fram transformasjon i næringslivet. 

Transformasjonsprosesser utfordrer ikke kun den enkelte bedrift, men hele økosystemet. En vellykket transformasjon er godt fundert og involverer både ansatte og samarbeidspartnere. Alle må med.

Designmetoder kombinert med systeminnovasjon, endringsledelse og fremsyn er velegnet for transformasjonsprosesser.

EUs økodesignforordning er et eksempel på hvordan bedrifter fremover må ha kontroll på hele sin verdikjede og evne dele relevante data med omverden gjennom digitale pass. 

Vi i Halogen kan støtte deg i å forstå hele verdikjeden, og identifisere muligheter for både re-design og nye forretningsmodeller.

Snakk med en av våre eksperter

Snakk med en av våre eksperter

Jens Festervoll

Leder for forretningsutvikling

jens.festervoll@halogen.no

+47 920 30 500