Eldre dame som leser i en bok

Alarmsystemer som ruster oss for eldrebølgen

for Tellu

Velferdsteknologi skal sikre at eldre kan bli boende hjemme lenger. Halogen designer systemer som hjelper helsearbeidere å ta vare på våre eldre generasjoner.

Tellu

Eldre dame som leser i en bok

Alarmsystemer som ruster oss for eldrebølgen

for Tellu

Velferdsteknologi skal sikre at eldre kan bli boende hjemme lenger. Halogen designer systemer som hjelper helsearbeidere å ta vare på våre eldre generasjoner.

Tellu

Eldre dame som leser i en bok

Alarmsystemer som ruster oss for eldrebølgen

for Tellu

Velferdsteknologi skal sikre at eldre kan bli boende hjemme lenger. Halogen designer systemer som hjelper helsearbeidere å ta vare på våre eldre generasjoner.

Tellu

Hvilke behov vil prege eldreomsorgen i 2030? Ved å utforske mulige fremtidige teknologier og samfunnsendringer, har Halogen designet systemer som sørger for rask og trygg håndtering av eldres behov.

Målet er å gi økt trygghet til hjemmeboende eldre og gi helsepersonell mer tid hos hver enkelt de besøker.

Kompetanse innen digital teknologi og sikkerhetskritiske systemer

Ved hjelp av velferdsteknologi som trygghetsalarmer og andre alarmer, kan eldre få hjelp ved uhell og om de opplever problemer i hjemmet. I den andre enden sitter operatører på vakt og håndterer hyppige henvendelser.

Teknologiselskapet Tellu leverer digitale tjenester som binder alarm og responssenteret sammen. Selskapet så relevansen i Halogens kompetanse innen sikkerhetskritiske systemer, hvor liv og helse står i fare, og sammen gikk vi til verks for å designe et trygt og effektivt alarmsystem.

Vår fremgangsmåte var å bli med operatørene på jobb. Gjennom observasjon og intervjuer kartla vi utfordringer de hadde i hverdagen mens de besvarte alarmer. Vi avdekket blant annet at operatørene strevde med å finne relevant informasjon i systemet. Den manglende situasjonsforståelsen skapte usikkerhet rundt viktige beslutninger.


Scenarioer for å prioritere funksjonalitet

For å ivareta en sikker operasjon med minimal risiko for feilvurderinger, ønsket vi å kartlegge informasjonsbehov underveis i operatørens arbeidsflyt.

Derfor inviterte Halogen operatørene til workshop. Sammen brukte vi metoder fra sikkerhetskritisk design for å dokumentere flyt, kritikalitet og frekvens av informasjon ved ulike scenarioer. 

Slik fant vi den mest effektive måten å utforme et alarmsystem som best ivaretar hjemmeboende eldre, i tillegg til å hjelpe helsepersonalet som tar vare på dem.


Ta kontakt for å lære mer

Ta kontakt for å lære mer

Henriette Hedløv

Foretningsutvikler

henriette.hedlov@halogen.no