Et trygt sivilsamfunn

Adobe Stock / Poq

Adobe Stock / Poq

Naturkatastrofer og samfunnskritiske hendelser truer hverdagen vår. For å styrke Norges beredskapsevne designer vi nye måter å samhandle og innovere på.

Samfunnssikkerhet og beredskap handler om at vi må forberede oss på kriser vi ikke vil skal skje. I møte med et villere klima, en urolig verden og økende grad av hybride trusler, dvs koordinert bruk av militære og ikke-militære midler må vi planlegge for å beskytte mennesker og verdier i samfunnet vårt. 

Å sørge for at vi har et trygt sivilsamfunn er komplekst og sektoroverskridende.

Det er mange aktører og nye teknologiske løsninger som skal samarbeide når både natur og menneskeskapte hendelser truer hverdagen vår. Dette krever nye måter å samhandle og innovere på.  

Designmetoder som systemdesign og forvaltningsdesign bidrar til helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.  Sikkerhet krever en felles forståelse av problemet vi skal løse og stake ut en retning for en ønsket framtid. 

I Halogen har vi lang erfaring med å jobbe med samfunnssikkerhet. Vi har god domenekunnskap som vi kombinerer med design.

Snakk med en av våre eksperter

Snakk med en av våre eksperter

Paul Chaffey

Leder for system

paul.chaffey@halogen.no