Foto av at det renner enormt mye vann i Akerselva på grunn av ekstremværet Hans.

Bedre varsling av naturfare

for Meteorologisk institutt, NVE og NRK

Nye tekster skal støtte innbyggere til å handle riktig når myndighetene varsler farlig vær. Arbeidet har også ført til bedre samhandling i sektoren.

Beate Oma Dahle / NTB

Foto av at det renner enormt mye vann i Akerselva på grunn av ekstremværet Hans.

Bedre varsling av naturfare

for Meteorologisk institutt, NVE og NRK

Nye tekster skal støtte innbyggere til å handle riktig når myndighetene varsler farlig vær. Arbeidet har også ført til bedre samhandling i sektoren.

Beate Oma Dahle / NTB

Foto av at det renner enormt mye vann i Akerselva på grunn av ekstremværet Hans.

Bedre varsling av naturfare

for Meteorologisk institutt, NVE og NRK

Nye tekster skal støtte innbyggere til å handle riktig når myndighetene varsler farlig vær. Arbeidet har også ført til bedre samhandling i sektoren.

Beate Oma Dahle / NTB

God varsling om farlig vær og naturfarer vil bli stadig viktigere fremover. Været blir villere og våtere, men også varmere og tørrere, og endringene vil medføre utfordringer for både innbyggere og natur i landet vårt. 

Fagpersoner forventer at konsekvensene for liv, helse og samfunnsverdier vil øke. Derfor er det avgjørende at beredskapskommunikasjonen er så effektiv som mulig. Halogen har utviklet forslag til nye farevarsler og hvordan samarbeidet om økt klimaberedskap.

Tverrfaglig tilnærming

Stimulab-prosjektet En fare - lokal innsats var et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NVE og NRK. Halogen var hovedleverandør, og samarbeidet med Agenda Kaupang, Capto og Knowit. 

I teamet hadde vi kompetanse innen klarspråk, systemisk design og gevinstarbeid. Sammen utforsket vi løsninger for å styrke innbyggeres og lokale beredskapsmyndigheters evne til å handle i tråd med et varsel om farlig vær.

Feltarbeid og ekstremværet Hans

Et overordnet mål var å bidra til økt trygghet og redusert skadeomfang på grunn av bedre varsling. Vi tok tak utformingen av selve varselet, og så også på hvordan varslingsprosessen henger sammen. 

Under feltarbeidet lot vi innbyggerne bygge sine egne varsler og dele sine erfaringer med styrtregn, ras og lynnedslag. Vi samlet også ti ulike aktører for å kartlegge hvordan de samhandler når det oppstår en farlig værsituasjon i en kommune.

Midtveis i prosjektet kom ekstremværet Hans, med tilhørende styrtegn, flom og jordskred. Vi benyttet muligheten for å eksperimentere med farevarslingen, og testet om et felles varsel på tvers av de tre faretypene kunne gi en større situasjonsforståelse for beredskapsaktørene. Vi fant at et felles varsel kunne støtte gode diskusjoner om konsekvenser og tiltak på overordnet nivå, og samtidig bidra til en klarere kommunikasjon ut til innbyggere.

Et forbedret varsel 

Videre utforsket vi idéer knyttet til utforming av selve varselet og for å styrke samhandling mellom aktørene. For å forbedre varselet snakket vi med innbyggere og eksperter innen værvarsling og kommunikasjon, og arrangerte flere skriveverksteder. 

Vi utarbeidet en ny struktur på farevarselet, med en tydelig struktur og gode mellomtitler. Gjennom testing og ekspertevaluering så vi at det nye varselet støtter innbyggere til å evaluere faren som kommer og til å vurdere hva de selv bør gjøre for å sikre liv og verdier. Sammen med ekspertene skrev vi et første utkast til nye standardtekster for å varsle alle de 14 ulike faretypene på både gult, oransje og rødt nivå. 

En helhetlig varslingsprosess 

Sammen med prosjektgruppen utviklet vi en visjon for samordning og brukerorientering frem mot 2040. Den viser hvordan aktørene ønsker å samarbeide og dele med hverandre. 

Vi leverte også konseptskisser for utvikling av digitale tjenester og et tilhørende veikart for det videre implementeringsarbeidet. 

Samlet vil resultatene fra prosjektet gjøre det lettere for innbyggere å handle riktig når det kommer et varsel om farlig vær. Det kan gi færre og mindre materielle skader, samt økt tillit til varslingsaktørene. Videre har vi lagt til rette for bedre samordning og samarbeid mellom beredskapsaktørene i feltet.

Ta kontakt for å lære mer

Ta kontakt for å lære mer

Henriette Hedløv

Foretningsutvikler

henriette.hedlov@halogen.no