Respektfull formidling av 22. juli-angrepet

for 22. juli senteret

I året for 10-årsmarkeringen av terrorangrepet, utviklet Halogen og 22. juli-senteret en digital publikums- og læringsplattform for kommende generasjoner.

NTB

Respektfull formidling av 22. juli-angrepet

for 22. juli senteret

I året for 10-årsmarkeringen av terrorangrepet, utviklet Halogen og 22. juli-senteret en digital publikums- og læringsplattform for kommende generasjoner.

NTB

Respektfull formidling av 22. juli-angrepet

for 22. juli senteret

I året for 10-årsmarkeringen av terrorangrepet, utviklet Halogen og 22. juli-senteret en digital publikums- og læringsplattform for kommende generasjoner.

NTB

22. juli-senteret har et avgjørende samfunnsoppdrag som forvalter av vårt kollektive minne om terrorangrepet mot Regjeringskvartalet og Utøya i 2011.

Vi i Halogen er stolte av å ha bidratt inn i senterets viktige arbeid med å formidle kunnskap, samt stimulere til refleksjon og bevissthet rundt vanskelige temaer som fremmedfrykt, terror og kildekritikk.

Involvering var avgjørende

I vårt arbeid med å utvikle den digitale plattformen var det klart for oss, helt fra starten av, at vi måtte involvere unge stemmer i prosessen.

Derfor fasiliterte vi flere workshoper med elever fra ulike klassetrinn. Vi brukte læringen til å utarbeide konsepter på de vanskeligste problemstillingene - inkludert hvilke krav det ville stille til teknologi og løsning.

Det var viktig for oss å ikke bare formidle fakta, men også gi innblikk i forvirringen, kaoset og redselen som grep samfunnet og alle involverte 22. juli 2011.

«Halogen viste god evne til å sette seg inn i den vanskelige tematikken på kort tid, og har tilrettelagt for samskapelse og involvering av oss hele veien. Prosessen opplevdes som ryddig, verdig, engasjerende, og ikke minst lærerik.»

-22. juli senteret

En verdig, digital formidling

For undervisningsformål laget vi konsepter som gir lærerne støtte og veiledning til å undervise om temaene. Vi ønsket også å gjøre det enkelt å tilpasse ferdige undervisningsopplegg.

I tillegg til konseptutvikling, beskrev vi nødvendige funksjonelle krav til senterets digitale plattform. Dette for å sikre en gjennomgående verdig og lærerik formidling til publikum.

«Halogen var lydhøre, samarbeidsvillige, inkluderende og ikke minst tok de gode valg ut fra egen kompetanse på etterspurt leveranse. Anbefales på det varmeste.»

-22. juli senteret

Ta kontakt for å lære mer

Ta kontakt for å lære mer

Kristian Singstad Pålshaugen

Spesialist

kristian.palshaugen@halogen.no