Et nabolag for alle

Mennesker som går rundt på Operataket sett fra et fugleperspektiv
Mennesker som går rundt på Operataket sett fra et fugleperspektiv

Halogen

Halogen

God stedsutvikling ivaretar både samfunnsutviklingen og det enkelte mennesket. 

De bygde miljøene rundt oss former livene våre. Utvikling av steder gir store muligheter til å påvirke velferd og livskvalitet for mange, og over lang tid.

Disse utviklingsprosessene er både ressurskrevende og komplekse. Mange hensyn skal ivaretas og en rekke fagdisipliner må finne sammen, mens myndigheter, nabolag og andre interessenter stiller stadig høyere krav til hva by- og stedsutvikling skal bidra til. 

Halogens designere er erfarne på å drive slike prosesser frem mot et resultat som ivaretar brukeres og interessenters behov, og som leverer på økonomiske, sosiale og bærekraftsmessige premisser. Våre metoder kombinerer ulike designdisipliner i en systemisk tilnærming som rommer både enkeltmennesket og samfunnsutviklingen.

I plan- og byggeprosesser sørger vi for at de ulike interessentenes behov får forme løsningene. Vi fasiliterer innovative, samskapende prosesser som bygger forståelse og entusiasme for endringene som kommer. Ved å koble designmetoder med forskningsbasert domenekunnskap, bygger vi brede og solide kunnskapsgrunnlag. Og vi omsetter kunnskapen til beslutningsgrunnlag for å ta trygge og rette valg. 

Vi har spesialisert oss på å utvikle helhetlige, bærekraftige konsepter som viser hvordan prosjekter kan romme både verdiskaping og gode liv for innbyggerne, uten å gå på akkord med natur og miljø.

Snakk med en av våre eksperter

Snakk med en av våre eksperter

Gunnar Bothner-By

Leder for design innen byutvikling

gunnar.bothner-by@halogen.no