Selvkjørende busser

for Forum Virum Helsinki, Gjesdal Kommune, Helmond kommune

I Ålgård utenfor Stavanger kjører det selvkjørende busser på veiene. Halogen var med på å forme det helt nye transporttilbudet.

Alexander Enoksen

Selvkjørende busser

for Forum Virum Helsinki, Gjesdal Kommune, Helmond kommune

I Ålgård utenfor Stavanger kjører det selvkjørende busser på veiene. Halogen var med på å forme det helt nye transporttilbudet.

Alexander Enoksen

Selvkjørende busser

for Forum Virum Helsinki, Gjesdal Kommune, Helmond kommune

I Ålgård utenfor Stavanger kjører det selvkjørende busser på veiene. Halogen var med på å forme det helt nye transporttilbudet.

Alexander Enoksen

Hva skal til for at passasjerer stoler på at en autonom buss klarer å kjøre fra rolige og landlige omgivelser til tett trafikkerte, urbane strøk?

Det var ett av spørsmålene Halogen besvarte i prosjektet Fabulos - et forskningsprosjekt finansiert av EUs rammeprogram Horisont 2020.

Foto: Alexander Enoksen

Tettsted med begrenset kollektivtilbud

Sammen med Mobility Forus, Spare Labs og Rambøll, lanserte Halogen et kollektivtilbud bestående av to selvkjørende busser. Bussene frakter reisende fra Ålgård sentrum til badeplassen ved Fjermestadvannet - et område i Gjesdal kommune med begrenset kollektivtilbud.

«Jeg har fått positive tilbakemeldinger på den imøtekommende fremtoningen til de autonome kjøretøyene.»

Frode Fjeldsbø, ordfører i Gjesdal kommune

Ekstra stas for de unge reisende

Halogen fasiliterte prosessen fra start til slutt, og bidro med innsikt konseptutvikling, rådgivning, grafisk design og webdesign. Vi designet også de viktigste møtepunktene mellom innbyggerne og bussene . Målet var å gjøre det til en god og inkluderende opplevelse for befolkningen generelt, og de yngste spesielt.

Foto: Alexander Enoksen

De selvkjørende bussene ble integrert i reiseplanleggerne til Entur og Kolumbus, og ble dermed en fullverdig del av kollektivtransporttilbudet.

Ta kontakt for å lære mer

Ta kontakt for å lære mer

Gunnar Bothner-By

Leder for design innen byutvikling

gunnar.bothner-by@halogen.no