Snarvei til en god dag

for Bærum kommune

Flere snarveier kan bidra til å redusere utslipp og bilbruk.

Halogen

Snarvei til en god dag

for Bærum kommune

Flere snarveier kan bidra til å redusere utslipp og bilbruk.

Halogen

Snarvei til en god dag

for Bærum kommune

Flere snarveier kan bidra til å redusere utslipp og bilbruk.

Halogen

Bærum kommune har en utfordring. Samtidig som folketallet øker har de et mål om å holde bilkjøringen stabil. Kommunen ønsker heller å tilrettelegge for at innbyggere kan bruke sykkelveier, stier og et godt kollektivtilbud. Som en del av arbeidet har kommunen rettet blikket mot snarveiene, både de som allerede finnes og de som bør etableres.

Snarveier oppstår der hvor gang- og sykkelveier ikke passer til beboeres behov. Fordi snarveier oppstår av seg selv, og noen ganger krysser privat grunn, er de ikke en del av kommunens planverk. Derfor har kommunen ingen formelle prosedyrer for drift og vedlikehold av snarveiene, selv om mange bruker dem. Spesielt på vinterstid kan det føre til redusert fremkommelighet. 

Sammen med Rambøll har designere fra Halogen hjulpet Bærum kommune med å oppdage og videreutvikle viktige snarveier 

Vi konsentrerte oss om snarveier i områdene Bekkestua, Eiksmarka og Rykkinn, og kombinerte flere ulike metoder for å få innbyggernes innspill til snarveier som finnes eller som bør lages.  Både barn og pensjonister har fått dele hvordan de benytter kommunens uoffisielle snarveier, og hvilke utbedringer som er relevante for dem.

«Jeg brakk foten på en snarvei i høst fordi det var mørkt og jeg ikke så hvor jeg tråkket»

-Skoleelev

Kommunen vil forbedre snarveiene

Kunnskapen om hvor innbyggerne ønsker nye og bedre snarveier har gitt kommunen et praktisk verktøy. Nå kan de selv kartlegge flere snarveier og utvikle tiltak sammen med innbyggere og frivillige organisasjoner. 

Foto: Rambøll

I tillegg har ansatte i kommunen fått en bedre oversikt over hvem som er ansvarlig for å forbedre og vedlikeholde snarveiene. Arbeidet har resultert i en første versjon av Bærums nye standard for snarveier. 

Snarveimodellen beskriver hvordan kommunen kan samle kunnskap om bruk av snarveier, prioritere og fordele ansvar for ulike tiltak, og hva som bør tilføres i reguleringsplanene. Ved å bruke metoder fra tjenestedesign har kommunen erfart hvor virkningsfullt det er å jobbe tett med innbyggere, velforeninger og frivilligheten. 

For å dele de nye snarveiene med innbyggerne, designet vi et snarveiskart for de tre områdene i Bærum. Kartene gjør at lokalbefolkningen kan oppdage nye snarveier og komme raskere frem dit de skal. På veien oppdager de kanskje noe nytt og spennende.

Ta kontakt for å lære mer

Ta kontakt for å lære mer

Aurora Fiveland

Designer

aurora.fiveland@halogen.no