En tillitsfull og innovativ offentlig sektor

Halogen presenterer et prosjekt om digitalisering av veterinærhelsetjenesten (på oppdrag fra Digitale Helgeland) for landbruksministeren (2023)
Halogen presenterer et prosjekt om digitalisering av veterinærhelsetjenesten (på oppdrag fra Digitale Helgeland) for landbruksministeren (2023)

Halogen

Halogen

Vi vet at en innovativ offentlig sektor er avgjørende for at de verdifulle velferdstjenestene skal bære inn i fremtiden. Halogen er pionerer i fagdisiplinen vi kaller forvaltningsdesign.

En innovativ offentlig sektor er avgjørende for at verdifulle fellesløsningene skal bære inn i fremtiden. Halogen designer planer, beslutningunderlag og tjenester som løser innbyggernes behov og styrker tilliten til offentlig forvaltning.

Offentlig sektor står overfor flere store og viktige omstillinger. Brukerrettede og sammenhengende tjenester er viktig for å gi innbyggerne det de har rettighetsfestede krav på og trenger i livet. Innovasjon i offentlig sektor handler også om at vi forebygger problemer før de oppstår og at vi sikrer sammenheng og sømløse overganger mellom ulike livssituasjoner. Dette sørger også for bedre bruk av fagkompetanse og mer effekt av ressursene som brukes.

Når presset mot budsjettene øker og kompleksiteten i systemene vokser, skjerpes kravene til innovasjonsarbeidet. Det blir enda viktigere å prioritere riktig, opprettholde det helhetlige perspektivet, og utløse gevinster på tvers av sektorer. Og aller viktigst: sette menneskene i sentrum.

Halogen er pionerer i fagdisiplinen vi kaller forvaltningsdesign. Våre dedikerte fagfolk kombinerer systemorientert design med dyp kunnskap om de spesielle vilkårene for innovasjon i ulike deler av offentlig sektor. 

Våre metoder er utformet slik at tjenesteutviklingen tar høyde for de unike suksessfaktorene fra første fase, slik at gode ideer blir til faktisk endring. Vi jobber på tvers av sektorer og langs et bredt spekter: Vi utvikler brukerrettede innbyggertjenester og verktøy, fasiliterer omstilling og innovasjon på strategisk ledelsesnivå, tilrettelegger for bedre informerte beslutningsprosesser, og bidrar til nytenking om de overordnede virkemidlene og styringsmodellene er riktig innrettet for å nå målene og bidrar til nytenkning om de overordnede rammevilkårene.

Her er eksempler på ringvirkningene av å bruke design til å utvikle offentlig forvaltning:

Snakk med en av våre eksperter

Snakk med en av våre eksperter

Siri Moe Megaard

Leder for forvaltningsdesign

siri.moe.megaard@halogen.no