Et pålitelig forsvar

Nærbilde av skulter til soldat i uniform med norsk flagg i fokus
Nærbilde av skulter til soldat i uniform med norsk flagg i fokus

Halogen

Halogen

Gjennom mange år har Halogen bygget sterke relasjoner til sentrale aktører i den norske forsvarssektoren. Vi designer verktøy og operasjonskonsepter som sikrer landet vårt.

De neste årene skal Forsvaret styrkes. For å omsette regjeringens ambisiøse planer til operativ effekt, trenger forsvarssektoren blant annet spisskompetanse på design og innovasjon spesialisert på forsvarsdomenet.

Etter 20 år med praktisk erfaring, kjenner Halogen forsvarssektoren fra innsiden. Vi samarbeider med forsvarsindustrien, FoU-miljøene og Forsvaret selv, og bistår i alt fra utforming av kontrollrom til å innovere og utvikle den helhetlige forsvarsforvaltningen. 

Vi har utviklet vår egen designmetode for sikkerhetskritiske systemer. Metoden er vitenskapelig dokumentert gjennom doktorgraden Method Development for the Design of Safety Critical Systems (Schønheyder, 2019). Rammeverket kombinerer designmetode med blant annet human factors og SA-teori, for å gi solide og effektive verktøy i utvikling av løsninger med svært lav feilmargin.

I tette samarbeid med kundene våre løser vi både store, abstrakte oppgaver på systemnivå og avgrensede, konkrete problemer i brukernes daglige operasjoner:

  • Vi utvikler konkrete produkter og løsninger som brukere anvender i operasjon, sammen med blant annet Kongsberg og Teleplan. 

  • Vi utforsker nye mulighetsområder sammen med blant andre Forsvarets forskningsinstitutt og Thales.

  • Vi kartlegger på systemnivå sammen med blant annet Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell.

Helhetlig forståelse for situasjonen vi jobber i, er helt avgjørende for vår metode. Vi jobber alltid tett på brukerne, enten de befinner seg på stridsteknisk eller strategisk nivå. Det viktigste utviklingsarbeidet foregår ute i felt, og vi har derfor en praktisk og pragmatisk tilnærming til prosess- og prosjektgjennomføring.

Snakk med en av våre eksperter

Snakk med en av våre eksperter

Andreas Birger Johansen

Leder for sikkerhetskritisk design

andreas.birger.johansen@halogen.no