System for sikker kommunikasjon i totalforsvaret

for Thales Norway

Kommunikasjonssystemet SISAM brukes av Forsvaret til å ivareta luftromskontroll i Norge. Halogen har bidratt med kompetanse innen brukersentrerte designprosesser.

Halogen

System for sikker kommunikasjon i totalforsvaret

for Thales Norway

Kommunikasjonssystemet SISAM brukes av Forsvaret til å ivareta luftromskontroll i Norge. Halogen har bidratt med kompetanse innen brukersentrerte designprosesser.

Halogen

System for sikker kommunikasjon i totalforsvaret

for Thales Norway

Kommunikasjonssystemet SISAM brukes av Forsvaret til å ivareta luftromskontroll i Norge. Halogen har bidratt med kompetanse innen brukersentrerte designprosesser.

Halogen

SISAM (SIkkert SAMband) er et kommunikasjonssystem som brukes av Forsvaret for å ivareta kontroll over luftrommet i Norge. Systemet benyttes til kommunikasjon med fly og helikopter, og mellom sivile og militære enheter i totalforsvaret. Systemet gir sikker kommunikasjon på ulike graderingsnivåer, og en viktig del av systemet er utviklet av Thales Norway AS (TNOR) med støtte fra Halogen.

Ambisjoner om vekst i sektoren

Thales Norway leverer teknologi til Forsvaret for sikker og effektiv kommunikasjon i militære operasjoner. De utvikler og selger materiell, systemer og tjenester som sørger for sikker kommunikasjon og beskyttelse av sikkerhetsgradert informasjon. Selskapet har mer enn 100 års erfaring med industriell virksomhet i Norge, og selskapet har vært en betrodd partner og leverandør til Forsvaret siden 1950-tallet. 

I 2020 etablerte Thales Norway og Halogen et strategisk samarbeid, med mål om å bidra til at de når sine ambisjoner om vekst. 

I november samme år inngikk Thales Norway en kontrakt med Forsvarsmateriell om oppgradering av SISAM. Teknologien ble utviklet i FoU-samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forsvaret og Forsvarsmateriell (FMA). Også NATO har valgt den norskutviklede løsningen, og nå er den installert i alle NATOs operasjonssenter for luftromsovervåkning. 

Brukeren i sentrum

For å sikre brukervennlighet og økt operativ evne var brukeren i fokus under oppgradering av SISAM. Halogen bistod med å lede brukerstudier og analysearbeid i innsiktsfasen, og la dermed  grunnlaget for den brukersentrerte utviklingen av nytt SISAM. Videre involverte vi brukere i en iterativ prosess for spissing av designet. 

Som en rød tråd gjennom samarbeidet, har Halogen utviklet et design-DNA for Thales Norway. Det innebærer å beskrive hvordan Thales Norway sin identitet skal uttrykkes overfor kunder, brukere og partnere. Arbeidet med design-DNAet inkluderte utvikling av både tekst og bilder som skaper en ønsket opplevelse hos mottakerne.

Brukergrensesnittet for SISAM la grunnlaget for et utvidet designsystem for det grafiske brukergrensesnittet som Halogen nå utvikler for Thales Norway.

Halogen er også involvert i strategiske prosesser med Thales Norway. Det innebærer blant annet å danne et bilde av Forsvarets behov for kryptoteknologi, samt kartlegge og forstå behovene for løsninger, kompetanse og beredskap i fremtiden.

Ta kontakt for å lære mer

Ta kontakt for å lære mer

Andreas Myskja Lien

Leder for operations design

andreas.myskja.lien@halogen.no