Digitalisering av veterinærtjenesten

for Digitale Helgeland

I store deler av Norge er det vanskelig for bønder å få tilgang til autoriserte veterinærer. Sammen med Digitale Helgeland har vi utforsket hvordan digitalisering kan gjøre situasjonen bedre.

Halogen

Digitalisering av veterinærtjenesten

for Digitale Helgeland

I store deler av Norge er det vanskelig for bønder å få tilgang til autoriserte veterinærer. Sammen med Digitale Helgeland har vi utforsket hvordan digitalisering kan gjøre situasjonen bedre.

Halogen

Digitalisering av veterinærtjenesten

for Digitale Helgeland

I store deler av Norge er det vanskelig for bønder å få tilgang til autoriserte veterinærer. Sammen med Digitale Helgeland har vi utforsket hvordan digitalisering kan gjøre situasjonen bedre.

Halogen

Når det ikke er nok veterinærer i et område, går det utover folkehelse, dyrehelse, mattrygghet og samfunnsberedskap. En ekstra utfordring er at de få veterinærene som er tilgjengelige har lange arbeidsdager, hardt press, stort ansvar og et ikke tilfredsstillende lønnsnivå.

Les mer om prosjektene på nettsidene til Digitale Helgeland.

Funnene fra innsiktsfasen

  • Jeg opplever det som krevende å sikre en forsvarlig veterinærtjeneste

  • Jeg strekker meg langt for dyra, på bekostning av egen helse

  • Jeg må prioritere hvor jeg trengs mest

  • Jeg opplever at admin-oppgaver er krevende å få tid til

I prosjektet har vi intervjuet veterinærer, bønder, kommuner, Animalia og Landbruksdirektoratet. Videre har vi gjennomført en innsiktstur til en kommune på Helgeland og skygget en veterinær i felt. Vi fasiliterte også en workshop med de mest sentrale aktørene i prosjektet. 

I første fase av prosjektet har vi levert en innsiktsrapport med anbefaling for videre tiltak.

Gode møter mellom bønder, veterinærer og kommuneansatte har bidratt til å øke forståelsen for Helgeland-kommunenes ansvar for å sikre en forsvarlig veterinærtjeneste. Videre har vi gitt de ulike aktørene muligheten til å møtes og diskutere løsninger på felles problemer. 

Basert på innsikten ble ambisjonen å utvikle skisser til et nasjonalt samhandlingssystem for PC og mobil. Systemet skal gjøre det lettere for bøndene å melde inn oppdrag og planlegge oppdrag frem i tid. Det samme systemet skal også gjøre at veterinærene bedre kan planlegge reiserute og utstyr som trengs til ulike oppdrag, samtidig som at kommunen får oversikt over om de mangler veterinærer til å dekke vakter eller ikke.

De første brukertestene viser også at den digitale løsningen kan bidra til å fjerne kontortiden hos veterinæren. Det gjør at de kan reise rett ut på oppdrag når arbeidsdagen starter. Løsningen gir også kommunene oversikt over veterinærenes arbeidsbelastning, slik at de kan vurdere tiltak for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

"Kombinasjonen med tjenestedesign og at de ansatte i Digitale Helgeland har lang erfaring med digitalisering i offentlig sektor, gjør oss sikre på at det vi har anbefalt i denne rapporten kommer til å løse reelle behov og utfordringer i dagens tjeneste."

Camilla Falch, prosjektleder i Digitale Helgeland

Les hele rapporten her.

Ta kontakt for å lære mer

Ta kontakt for å lære mer

Caroline Odden

Designer

caroline.odden@halogen.no