Kubisk illustrasjon av folk som sitter rundt et bord og samarbeider.

Innovasjonsverktøy for helsesektoren

for Senter for fremtidig helse (C3)

Helsesektoren må tenke nytt for å møte fremtidens økende behov for helsehjelp. Halogen har vært med å utvikle innovasjonsverktøyet som skal hjelpe sektoren på riktig vei.

Von kommunikasjon / OUS

Kubisk illustrasjon av folk som sitter rundt et bord og samarbeider.

Innovasjonsverktøy for helsesektoren

for Senter for fremtidig helse (C3)

Helsesektoren må tenke nytt for å møte fremtidens økende behov for helsehjelp. Halogen har vært med å utvikle innovasjonsverktøyet som skal hjelpe sektoren på riktig vei.

Von kommunikasjon / OUS

Kubisk illustrasjon av folk som sitter rundt et bord og samarbeider.

Innovasjonsverktøy for helsesektoren

for Senter for fremtidig helse (C3)

Helsesektoren må tenke nytt for å møte fremtidens økende behov for helsehjelp. Halogen har vært med å utvikle innovasjonsverktøyet som skal hjelpe sektoren på riktig vei.

Von kommunikasjon / OUS

Innovasjonsverktøyet, som har fått navnet Step Up, er et resultat av forskning gjort av Senter for fremtidig helse (C3). Senteret har vært et såkalt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som er finansiert av Forskningsrådet.

Målet med senteret har vært å finne gode metoder for tjenesteutvikling i helsesektoren. Halogen har utviklet metoden Step Up i samarbeid med brukere fra sykehus og kommuner, og i tett dialog med forskerne i C3.

«Sammen med Halogen har C3 fått forskningen vår opp av skuffen og ut i verden.»

- Kari J. Kværner, senterdirektør i C3

Step Up består av aktiviteter som et innovasjonsteam gjør i fellesskap. Bildet er fra et Step Up-kurs hos Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.

Foto fra verksted med gjennomgang av Step Up i Tromsø.

Fire steg mot helseinnovasjon

Når helseinnovatører utvikler nye helsetjenester, trenger de forskningsbaserte verktøy og metoder. Med dagens metoder må en løsning være tatt i bruk før man kan måle hvor god effekt den har. Det gjør at tvilsomme innovasjoner kan bli implementert og tatt i bruk, mens gode innovasjoner aldri når frem til pasientene.

C3 har forsket på hvordan tidlig metodevurdering kan brukes til å vurdere nytte underveis i et innovasjonsprosjekt. En vurdering underveis gjør det mulig for innovatører å justere kursen og avvise ineffektive løsninger på et tidlig tidspunkt. 

Step Up består av fire steg som tar et innovasjonsteam fra en idé til en faktisk endring. Den trinnvise tilnærmingen i Step Up avdekker dermed om en løsning vil fungere eller ikke – i god tid før implementering. På den måten velger man den løsningen som kan gi potensielt størst gevinst, og man kan spare både tid og ressurser. 

Hver del i Step Up inneholder aktiviteter på A3-ark som teamet løser sammen. Halogen har brukt innsikt om brukerbehov og kjennskap til helseinnovasjon til å utvikle disse aktivitetsarkene. Vi har også utformet en metodehåndbok som beskriver hvordan ledere og innovatører kan bruke Step Up.

Les mer om metoden, og last ned aktivitetsarkene og metodehåndboken hos Nasjonalt senter for e-helseforskning: Lag bedre helsetjenester med Step Up

Saken fortsetter etter bildet. 

En modell som viser Step Up sine fire deler: Et solid fundament, En verdifull løsning, Et felles veikart og En stødig leder.

Step Up består av fire deler: Et solid fundament, En verdifull løsning, Et felles veikart og En stødig leder.

Brukes av praktikere og studenter

Halogen har hjulpet C3 med å gjøre Step Up kjent slik at flere kan ta i bruk aktivitetene. Metoden er allerede en del av masterprogrammet Ledelse av tjenesteutvikling ved Handelshøyskolen BI, der vi har bidratt med å utvikle undervisningsmateriell. 

I tillegg bruker stadig flere sykehus og kommuner rundt omkring i landet Step Up i innovasjonsarbeidet sitt. Så langt har vi sett innovatører bruke Step Up i arbeidet med å innføre digital behandling og hjemmeoppfølging knyttet til alt fra eldreomsorg til antibiotikabehandling. 

I tett samarbeid med C3, har Halogen lagt grunnlaget for at enda flere skal kunne tenke smart om fremtidens helsetjeneste. Vi har laget et digitalt e-læringskurs for ansatte i helsesektoren, vi har utviklet animasjonsvideoer og kursmateriell som gir grunnlag for sertifisering innen Step Up, og vi har planlagt og gjennomført både fysiske og hybride Step Up-kurs. 

Saken fortsetter etter bildet. 

*Illustrasjon: metodehåndbok*

(Et bilde av noen som blar i boken. Ikke bare forsiden. Om det ikke finnes allerede, kan jeg ta det.)

Bildetekst: Metodehåndboken beskriver hva Step Up er og hvordan du tar det i bruk. Den inneholder også noen av aktivitetene.

Lær mer om Step Up:

Video: Von kommunikasjon / OUS

Langvarig partnerskap 

De siste årene har vi også bistått senteret med å formidle forskningen i ulike kanaler, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har brukt vår kompetanse innen tjenestedesign, pedagogikk og forskningsformidling til å blant annet: 

  • planlegge og gjennomføre forskningsseminarer og C3-konferansen The Connected Care Conference 

  • være en sentral del i redaksjonen for Håndbok i helseinnovasjon, senterets formidlingsantologi utgitt på Cappelen Damm Akademisk, 2023

  • bistå C3 i å skrive sluttrapport til Forskningsrådet

Ta kontakt for å lære mer

Ta kontakt for å lære mer

Åsmund Eikenes

Leder for innholdsdesign

aasmund.eikenes@halogen.no