Utvalgsleder Erik Stene overleverte utvalgets rapport til barne- og familieminister Kjersti Toppe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (2023)

Med barnet hele vegen

for Barne- og familiedepartementet

For første gang fikk et ungdomsutvalg være med å lage en offentlig utredning til regjeringen. Halogen hjalp ungdommene med å sette sitt preg på rapporten.

Rune M. Akselsen / Barne- og familiedepartementet

Utvalgsleder Erik Stene overleverte utvalgets rapport til barne- og familieminister Kjersti Toppe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (2023)

Med barnet hele vegen

for Barne- og familiedepartementet

For første gang fikk et ungdomsutvalg være med å lage en offentlig utredning til regjeringen. Halogen hjalp ungdommene med å sette sitt preg på rapporten.

Rune M. Akselsen / Barne- og familiedepartementet

Utvalgsleder Erik Stene overleverte utvalgets rapport til barne- og familieminister Kjersti Toppe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (2023)

Med barnet hele vegen

for Barne- og familiedepartementet

For første gang fikk et ungdomsutvalg være med å lage en offentlig utredning til regjeringen. Halogen hjalp ungdommene med å sette sitt preg på rapporten.

Rune M. Akselsen / Barne- og familiedepartementet

Den historiske utredningen ble overlevert til statsrådene Kjersti Toppe og Ingvild Kjerkhol høsten 2023. Utredningen Med barnet hele vegen er et forslag til hva regjeringen bør gjøre for at barn på barnevernsinstitusjon kan få det bedre. 

Utredningen (en NOU) ble utformet av fagpersoner og eksperter på området. Halogen støttet sekretariatet å bruke klart språk for å sette sammen en meningsfull og forståelig utredning. 

Foto: Dan P. Neegaard

Les utredningen på regjeringen.no: Med barnet hele vegen.

I tillegg ble det også utnevnt et eget ungdomsutvalg for å sikre reell medbestemmelse fra barn og unge. Ungdomsutvalget besto av syv personer som selv har bodd eller bor på barnevernsinstitusjon. Rollen deres var å bruke sin erfaring til å gi råd til de voksne. 

Vi støttet ungdommene til å sette sitt preg på den omfattende utredningen. Vi hjalp ungdomsutvalget i å rydde i tankene sine og formulere dem til klare poenger. Sammen kom vi fram til en god måte å formidle meningene deres som en rød tråd gjennom hele utredningen. 

For å gjøre utredningen tilgjengelig for dem den handler om, nemlig barna på barnevernsinstitusjon, hjalp også Halogen ungdomsutvalget med å formidle deres hilsen og oppfordring til leserne.

«Det har vært helt supert å ha Halogen med på laget – både som sterke faglige bidragsytere og entusiastisk heiagjeng. Det er nybrottsarbeid vi har drevet med her, og jeg er veldig stolt av hva vi har fått til sammen. Halogen har utvilsomt bidratt til å gjøre dette til en bedre og tydeligere NOU, som jeg er overbevist om kommer til å sette varige spor.»

– Erik Stene, leder av utvalget

Realistiske illustrasjoner

I arbeidet med utredningen var det viktig å ha en emosjonell appell, uten at det gikk på bekostning av den saklige fremstillingen av gjennomførbare tiltak. Illustrasjoner er et effektivt virkemiddel, og det var viktig for ungdomsutvalget at streken ikke ble for naiv eller urealistisk. 

Sammen med ungdommene kom vi fram til et uttrykk som er håndtegnet og nært, og som får frem alvoret i det de prøver å si. ‍

Til ventre er det en illustrasjon av en voksen og en ungdom som snakker fortrolig med hverandre. Til høyre er det en illustrasjon av en voksen og et barn som klemmer.

To eksempler på illustrasjoner som ble tegnet til NOU-en.

«I en 400 sider lang tekst er det viktig å gjøre ting visuelt. Likevel er det ikke et vanlig grep i en NOU. Jeg synes både voksen- og ungdomsutvalget har vært modige som har tatt disse grepene for at utredningen skal nå flere. Jeg håper andre blir inspirert til å pushe grensene for hva en NOU kan være.»

-Eila Rishovd, designer i Halogen

Fremtidsglimt

‍Motivene i ungdomsutvalgets illustrasjoner ble til i et verksted der  ungdommene fikk klippe bilder og setninger fra magasiner og lime dem sammen på en plakat. 

Verksted med ungdomsutvalget som resulterte i plakater som fungerte som utgangspunkt for illustrasjonene i utredningen Med barnet hele vegen.

Foto fra arbeidsøkt med ungdomsutvalget

Illustrasjonene tok etter hvert form som fem fremtidsglimt, fordelt utover i utredningen. 

Fremtidsglimtene består av en illustrasjon og en kort beskrivelse av konkrete og positive situasjoner. Glimtene er ungdommenes drømmer om fremtidens institusjonstilbud, og er laget for å minne leseren om hva ungdomsutvalget ønsker seg. 

Utredningen ble godt mottatt og er mye lest, blant annet på grunn av en god struktur, et tilgjengelig språk og sterke illustrasjoner. Håpet er at jobben ungdomsutvalget har gjort setter varige spor og gjør livet til barna på barnevernsinstitusjon bedre. 

Som voksenutvalget selv skriver i sitt forord: «(...) samfunnet må ha de aller høyeste ambisjoner for disse barna. De er ikke mange, men de trenger oss.»

Ta kontakt for å lære mer

Ta kontakt for å lære mer

Åsmund Eikenes

Leder for innholdsdesign

aasmund.eikenes@halogen.no